Vuosikokoukset

Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen 2019

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry:n syyskokous pidetään tiistaina 19.11.2019 klo 13.00

Villa Junghansissa, Leankuja 4. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toinen vuosi

7. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja

9. Huomionosoitukset

Hallitus ehdottaa, että kokous kutsuu yhdistyksen kunniajäseniksi yhdistyksessä pitkään ja

ansiokkaasti toimineet seuraavat jäsenet: Kalervo Karppisen ja Irmeli Valkosen.

10. Kokouksen päättäminen

Hallitus vuonna 2019

Arto Kivisaari, isäntä, erovuorossa, valittu 17.11.2015

Pirkko Perttula, retket, erovuorossa, valittu 17.11.2015

Matti Toivonen, talous, erovuorossa, valittu 17.11.2015

Pirkko Nerola, emäntä, erovuorossa, valittu 17.11.2015

Kai Lähdesmäki, puheenjohtaja, valittu 6.11.2018

Anna-Liisa Lehikoinen, sihteeri, valittu 22.11.2016

Tarja Salmelin, emäntä, valittu 6.11.2018

Alpo Tonteri, isäntä, valittu 22.11.2016

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja

sekä 6-8 muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi

kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

Kauniaisissa 28.10.2019

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry

Hallitus

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Talousarvioehdoitus vuodelle 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yhdistyksen sääntömääräisten vuosikokousten pöytäkirjat, toimintakertomukset ja -suunnitelmat sekä tuloslaskelmat.

Yhdistyksen syyskokous 19.11.2019

Yhdistyksen kevtkokous 26.3.2019

Yhdistyksen syyskokous 6.11.2018

Yhdistyksen kevätkokous 27.03.2018

Yhdistyksen syyskokous 21.11.2017

Yhdistyksen kevätkokous 28.03.2017

Yhdistyksen syyskokous 22.11.2016

Yhdistyksen kevätkokous 15.03.2016

Yhdistyksen syyskokous 17.11.2015

Yhdistyksen kevätkokous 24.03.2015

Yhdistyksen syyskokous 18.11.2014

Yhdistyksen kevätkokous 11.03.2014

Yhdistyksen syyskokous 19.11.2013

Yhdistyksen kevätkokous 12.03.2013

Yhdistyksen syyskokous 20.11.2012

Yhdistyksen kevätkokous 29.03.2012

Yhdistyksen syyskokous 8.11.2011

Yhdistyksen kevätkokous 29.03.2011

Yhdistyksen syyskokous 23.11.2010

Yhdistyksen kevätkokous 30.03.2010

Yhdistyksen syyskokous 18.11.2009

Yhdistyksen kevätkokous 10.03.2009

Yhdistyksen syyskokous 18.11.2008

Yhdistyksen kevätkokous 11.03.2008

Yhdistyksen syyskokous 20.11.2007

Yhdistyksen kevätkokous 13.03.2007


Toimintasuunnitelma 2020

Toimintasuunnitelma 2019

Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2006


Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007


Tuloslakelma vuodelta 2018

Tuloslaskelma vuodelta 2017

Tuloslaskelma vuodelta 2016

Tuloslaskelma vuodelta 2015

Tuloslaskelma vuodelta 2014

Tuloslaskelma vuodelta 2013