Vuosikokoukset‎ > ‎

Tuloslaskelma vuodelta 2014

K A U N I A I S T E N   S U O M A L A I S E T   S E N I O R I T   r y  
T U L O S L A S K E L M A            1.1.-31.12.2014            1.1.-31.12.2013
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
  Retket 5860,00 16455,00
  Lähimatkat 7427,00 5621,00
  Joulujuhla 2176,00 3009,00
  Muut tuotot 0,00 15463,00 100,00 25185,00
Kulut
  Retket -5888,60 -16501,67
  Lähimatkat -7289,45 -5149,00
  Joulujuhla -3751,71 -4676,11
  Kokoustarjoilu -2161,53 -2699,45
  Tiedotuskulut -185,20 -519,45
  Esiintyjäkulut -451,77 -515,93
  Yhdistyksen jäsenmaksut -160,00 -60,00
  Muut kulut -49,95 -19938,21 -250,25 -30371,86
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä -4475,21 -5186,86
VARAINHANKINTA
Tuotot
  Jäsenmaksut 3860,00 3640,00
  Kaupungin tuki 1100,00 4960,00 1200,00 4840,00
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
  Korkotuotot 1,61 4,21
  Pankkikulut -271,61 -270,00 -207,07 -202,86
======== ========
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 214,79 -549,72
 T A S E 31.12.2014 31.12.2013
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
  Siirtosaamiset 0,00 1112,00
  Rahat ja pankkisaamiset 6695,09 2569,40
  ========   ========
VASTAAVAA YHTEENSÄ 6695,09 3681,40
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
  Edell. tilikausien yli-/alijäämä 2510,40 3060,12
  Tilikauden yli-/alijäämä 214,79 2725,19 -549,72 2510,40
VIERAS PÄÄOMA
  Siirtovelat 3969,90 1171,00
  ========   ========
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6695,09 3681,40
Comments