Vuosikokoukset‎ > ‎

Yhdistyksen kevätkokous 12.03.2013

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 12.3.2013 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans, Kauniainen

PÖYTÄKIRJA

1 § Yhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Karppinen avasi sääntömääräisen 

kevätkokouksen klo 13.00.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kuvaja, sihteeriksi yhdistyksen 

sihteeri Ritva Degerth ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sinikka 

Alapiessa ja Antero Oksanen.

3 § Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu 

kokoukseen oli lähetetty 26.2.2013 jäsenkirjeessä 2013-2 ja sähköpostitse. 

Kokoukseen osallistui 96 yhdistyksen jäsentä. 

4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista, liite 1).

5 § Taloudenhoitaja Eero Jussila esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2012 

(liite 2). Käsiteltiin yhdistyksen vuoden 2012 toimintakertomus (liite 3). 

Toiminta on ollut vuodelle 2012 laaditun toimintasuunnitelman mukaista. 

Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto (liite 4). Yhdistyksen puheenjohtaja 

Kalervo Karppinen lisäsi, että syyskokouksessa 2012 havaittu erovuoroisten 

hallituksen jäsenten määrä korjataan sääntömääräisessä syyskokouksessa 

2013. 

6 § Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle 

ja muille vastuuvelvollisille.

7 § Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

8 § Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Kuvaja Ritva Degerth

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Sinikka Alapiessa Antero Oksanen

Comments