Vanhusneuvosto

KSSry:n edustajina vanhusneuvostoon on seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi 2022-2023 nimetty Marketta Koivisto (puheenjohtaja) ja Heli Lähdesmäki sekä heidän varahenkilöikseen Raili Pirttimäki ja Alpo Tonteri. Muut eläkeläiset ryhmän edustajaksi vanhusneuvostoon on nimitetty jäsenkunnastamme Erkki Ylitalo varahenkilöksi.

Kuvassa vielä 2020-2021 kauden vanhusneuvoston jäseniä.

Tästä klikkaamalla pääset kaupungin vanhusneuvoston sivuille!

Seniorien ensi vuoden kerhotoimintaakin koskeva sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös.

Vanhusneuvoston kuulumisia 5.6.2017

Vanhusneuvoston toimikausi 2015 -2016 päättyi vasta kuntavaalien jälkeen 31.5.2017. On ollut ilo olla vanhusneuvostossa KSSryn edustajana ja varapuheenjohtajana. Tietoa vanhusneuvostosta löytyy Kauniaisten kaupungin kotisivulta kohdasta Sosiaali- ja terveyspalvelut > Vanhuspalvelut > Vanhusneuvosto.

KSSryn kotisivulla on vanhusneuvostolle oma välilehti ja linkki vanhusneuvoston kotisivulle, missä on tietoa vanhusneuvostosta, pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset. Toimintakertomuksessa 2016 on kerrottu vanhusneuvoston kokoonpano, kokoukset, luettelo vanhusneuvoston antamista lausunnoista, aloitteista ja toimenpide-ehdotuksista, yhteistyöstä, seminaareihin ja työpajoihin osallistumisesta, raportoinnista ja tiedotuksesta.

Keväällä 2017 vanhusneuvosto on kokoontunut 11.1., 8.3. ja 16.5.

Tammikuussa vanhusneuvosto antoi lausunnon Kauniaisten kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmasta, kiinnitti huomiota mm. turvallisuuteen, pyöräilijöiden kovaan tilannenopeuteen ja sen hillitsemiseen. Vanhusneuvosto teki yhdyskuntatoimelle aloitteen kevyen liikenteen ongelmakohdista, miten panostetaan turvallisiin jalankulkuväyliin erityisesti rakennushankkeiden yhteydessä.

Helmikuussa vanhusneuvosto antoi lausunnon Kauniaisten kaupungin hallintosääntöehdotuksesta. Lausunnossa vanhusneuvosto viittasi vanhuspalvelulain §11: vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palveluiden kannalta. Mainittiin myös vanhusneuvoston toimintasäännön päivittämisestä.

Maaliskuussa vanhusneuvosto teki toimenpide-ehdotuksen liikennemerkkien kokonaisvaltaisesta valvonnasta ja seurannasta. Kuntatekniikka on kiinnittänyt huomiota toimenpide-ehdotuksessa mainittuihin seikkoihin ja ryhtynyt toimenpiteisiin.

Toukokuussa vanhusneuvosto on vastannut Vanhaa Turuntietä koskevaan lausuntopyyntöön.

Vanhusneuvosto on päivittänyt vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017 painopistealueina Villa Bredan toiminnalliseen suunnitteluun osallistumisen ja vanhusneuvoston toimintaohjeen päivittämisen jatkamista sopeuttaen sen kaupungin uudistettuun hallintosääntöön.

Uusi vanhusneuvosto valitaan ennen syystoiminnan alkamista. Uudella vanhusneuvostolla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun jo asioiden valmisteluvaiheessa vanhuspalvelulain mukaisesti. Kauniaisten senioriyhdistyksillä on tärkeä tehtävä pitää huolta ikäihmisten asioista myös uudella valtuustokaudella.

Raili Pirttimäki

Vanhusneuvoston jäsenemme tiedoittavat:

19.9.2016

Kauniaisten vanhusneuvosto kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 1.9.2016.

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016 on ensisijaiseksi painopistealueeksi nostettu Villa Bredan rakennushanke, sen seuraaminen ja rakennusajan väistöratkaisut. Tavoitteena on seurata palveluiden laatua ja riittävyyttä väistön aikana. Vanhusneuvosto pyrkii myös vaikuttamaan päätöksentekoon jo suunnitteluvaiheessa - ei päätösten jälkeen ( Vanhuspalvelulaki 11§).

Vilkkkaaksi keskustelun aiheeksi 1.9. nousi tieto Tammikummun koko kiinteistön sulkemisesta vuodeosaston siirtyessä Espoon sairaalaan maaliskuussa 2017. Vanhusneuvosto huolestui ja laati Kauniaisten kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 5.9.2016 käsiteltäväksi kannanoton: Päivätoiminnan tilaratkaisut väistöaikana 2017. Päivätoiminnan laadun ja jatkuvuuden kannalta vanhusneuvosto vaati konkreettisia ehdotuksia, missä päivätoimintaa voi jatkaa väistöaikana ennen siirtymistä korjattuun Villa Bredaan keväällä 2018.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli vanhusneuvoston 2.9.2016 kannanoton, merkitsi sen tiedoksi. Lautakunta kehottaa sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoita valmistelemaan syyskauden 2016 aikana selvityksen päivätoiminnan jatkamisen periaatteista Tammikummun kiinteistön sulkemisen jälkeen.

Oheisena on ote pöytäkirjasta.

Vanhusneuvoston seuraava kokous on keskiviikkona 12.10. Mitä odotuksia Sinulla on vanhusneuvoston toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä, tiedottamisesta tai muista ikäihmisiä koskevista asioista, joita toivoisit vanhusneuvoston käsittelevän kokouksissaan.

Yhteistyöterveisin Raili Pirttimäki

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vanhusneuvosto on kokoontunut 28.1. ja 3.3.2016. Seuraava kokous on 14.4. Vanhusneuvoston tehtävät, kokouksien pöytäkirjat, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus löytyvät kaupungin sivuilta: Sosiaali- ja terveyspalvelut alta: Vanhusneuvosto. Viime vuonna vanhusneuvosto toimi aktiivisesti. Oheisena on toimintakertomus vuodelta 2015, mihin on koottu vanhusneuvoston kokoonpano, mistä asioista vanhusneuvosto on antanut lausuntoja, tehnyt aloitteita ja toimenpide-ehdotuksia, selvitykset yhteistyöstä, seminaareihin ja työpajoihin osallistumisesta, raportoinnista ja tiedottamisesta sekä kokousten läsnäololista. Vanhusneuvosto on antanut 22.1.2016 lausunnon Villa Bredan palvelukeskuksen viereen rakennettavasta kerrostalosta (Villa Roosa). Olemme keskustelleet vanhusneuvostossa, että kauniaislaiset eläkeläisjärjestöt, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry ja Grankulla svenska pensionärer rf ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Mutta kuinka hyvin vanhusneuvoston tehtävät ja toiminta tunnetaan? Vanhusneuvoston kuulumisia- myötä toivon että vanhusneuvosto tulee teille näinkin tutuksi. Allekirjoittanut ja Arto Kivisaari KSSRy:n edustajina vanhusneuvostossa otamme mielellämme vastaan KSSRy:ltä palautetta ja ehdotuksia ikäihmisiä koskevissa asioissa. Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.

Yhteistyöterveisin Raili Pirttimäki

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2015.

Vanhusneuvoston lausunto kotona asumisesta ja palveluista.