Kauniaisten Vanhusneuvosto

Kauniaisten vanhusneuvosto 1.1.2024-31.5.2025

Varsinainen jäsen

Heli Lähdesmäki, varajäsen Marketta Koivisto

Pekka Särkkä (varapuheenjohtaja), varajäsen Raili Pirttimäki

Torolf Hedlund (puheenjohtaja), varajäsen Siv Kindstedt 

Benita Sundström, varajäsen Frederika Forsskåhl 

Ingrid Ojaluoma, varajäsen Pirjo Kuusniemi

Yhdyskuntavaliokunnan edustaja Gunilla Löfstedt-Söderholm, varajäsen Hanna-Riikka Myllymäki

Hyvinvointivaliokunnan edustajat 

Ritva Häyrinen-Immonen, varajäsen Harri Fagerlund

Virva Wahlstedt, varajäsen Minna Aitola


KSSry:tä edustavat seuraavalla kaudella Pekka Särkkä varsinaisena jäsenenä  ja hänen varajäsenenään Raili Pirttimäki sekä Heli Lähdesmäki varsinaisena jäsenenä ja hänen varajäsenenään Marketta Koivisto.


Vanhusneuvostolla on keskeinen tehtävä ikääntyneen väestön oikeuksien ja etujen valvonnassa ja edistämisessä paikallisella tasolla tekemällä aloitteita ja antamalla kehittämisehdotuksia.


Kuntatasolla vanhusneuvoston kiinnostuksen kohteena ovat elinympäristöön liittyvät ikäihmisten hyvinvointiin vaikuttavat ratkaisut. Kauniaisten vanhusneuvostolla on suora yhteys kaupungin päättäjiin yhdyskunta- ja hyvinvointivaliokuntien kautta, joiden edustajia on vanhusneuvostossa. Vanhusneuvostolla on myös kontakti LUVN:n Pohjois-Espoon ja Kauniaisten  johtavaan ylilääkäriin. Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä  pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kanssa kaikille kunnille yhteisissä asioissa kuten esimerkiksi liikennejärjestelyt.


Vanhusneuvosto toivookin jäseniltämme ehdotuksia, miten voisimme kehittää Kauniaista entistä senioriystävällisemmäksi paikaksi asua. Yhteyshenkilö: Kauniaisten vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Särkkä, puheenjohtaja@kssry.fi tai 050 051 4565.


Kauniaisten vanhusneuvosto täytti 25 vuotta 4.10.2023 (Kaunis Granin artikkeli 10/2023Raportit Vanhusneuvoston kokouksista:

TÄLLÄ LINKILLÄ KAUPUNGIN SIVULLE

Kauniaisten vanhusneuvoston kokousmuistio 15.5.

Kauniaisten vanhusneuvoston kokousmuistio 24.4.2024

Muistio Kauniaisten vanhusneuvoston kokouksesta 20.3.2024

Muistio Kauniaisten vanhusneuvoston kokouksesta 27.2.2024

Vanhusneuvoston kokous 16.1.2024

Vanhusneuvoston kokous 14.11.2023

Vanhusneuvoston kokous 19.9.2023

Vanhusneuvoston kokous 14.8.2023

Vanhusneuvoston kokous 22.5.2023

Vanhusneuvoston kokous 11.4.2023

Vanhusneuvoston kokous 6.3.2023

Vanhusneuvoston kokous 23.1.2023

Vanhusneuvoston kokous 15.12.2022

Vanhusneuvoston kokous 15.11.2022

Vanhusneuvoston kokous 06.10.2022 

Vanhusneuvoston kokous 29.08.2022

Vanhusneuvoston kokous 14.06.2022

Vanhusneuvoston kokous 03.05.2022

Vanhusneuvoston kokous 20.04.2022

Vanhusneuvoston kokous 15.03.2022  

Vanhusneuvoston kokous 16.2.2022 

Vanhusneuvoston kokous 17.11.2021 ja 14.12.2021

Vanhusneuvoston kokous 16.6.2021

Vanhusneuvoston kokous 5.5.2021

Vanhusneuvoston kokous 16.3.2021

Vanhusneuvoston kokous 27.1.2021

Vanhusneuvoston kokous 24.11.2020

Vanhusneuvoston kokous 23.9.2020

Vanhusneuvoston kokous 4.3.2020

Vanhusneuvoston kokous 29.1.2020

Vanhusneuvoston kokous 11.12.2019

Vanhusneuvoston kokous 13.11.2019

Vanhusneuvoston kokous 5.6.2019

Vanhusneuvoston kokous 2.5.2019

Vanhusneuvoston kokous 15.1.2019

Vanhusneuvoston kokoukset 14.11 ja 11.12.2018 raportti

Vanhusneuvoston kokous 29.8.2018 raportti

Vanhusneuvoston kokous 23.5.2018 raportti

Vanhusneuvoston kokous 14.3.2018 raportti

Vanhusneuvoston kokous 14.1.2018 raportti

GeroMetro esitys 22.11.2017

Lausunto Thurmaninaukion katu- ja ympäristösuunnielmasta

Loppuvuoden 2017 vanhusneuvosto ja seniorien kokouksissa käsiteltyjä asioita

Vanhusneuvostojen visiot

Vanhusneuvoston puheenjohtajan Raili Pirttimäen luento 31.11.2017 Hyvän Tuulen YstäväKerhossa pitämä esitys:   Senioreiden hyvän elämän edellytyksiä !

Tästä klikkaamalla pääset kaupungin vanhusneuvoston sivuille!

Seniorien ensi vuoden kerhotoimintaakin koskeva sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös.

Vanhusneuvoston kuulumisia 5.6.2017

Vanhusneuvoston toimikausi 2015 -2016 päättyi vasta kuntavaalien jälkeen 31.5.2017. On ollut ilo olla vanhusneuvostossa KSSryn edustajana ja varapuheenjohtajana. Tietoa vanhusneuvostosta löytyy Kauniaisten kaupungin kotisivulta kohdasta Sosiaali- ja terveyspalvelut > Vanhuspalvelut > Vanhusneuvosto.

KSSryn kotisivulla on vanhusneuvostolle oma välilehti ja linkki vanhusneuvoston kotisivulle, missä on tietoa vanhusneuvostosta, pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset. Toimintakertomuksessa 2016 on kerrottu vanhusneuvoston kokoonpano, kokoukset, luettelo vanhusneuvoston antamista lausunnoista, aloitteista ja toimenpide-ehdotuksista, yhteistyöstä, seminaareihin ja työpajoihin osallistumisesta, raportoinnista ja tiedotuksesta. 

Keväällä 2017 vanhusneuvosto on kokoontunut 11.1., 8.3. ja 16.5.

Tammikuussa vanhusneuvosto antoi lausunnon Kauniaisten kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmasta, kiinnitti huomiota mm. turvallisuuteen, pyöräilijöiden kovaan tilannenopeuteen ja sen hillitsemiseen. Vanhusneuvosto teki yhdyskuntatoimelle aloitteen kevyen liikenteen ongelmakohdista, miten panostetaan turvallisiin jalankulkuväyliin erityisesti rakennushankkeiden yhteydessä.

Helmikuussa vanhusneuvosto antoi lausunnon Kauniaisten kaupungin hallintosääntöehdotuksesta. Lausunnossa vanhusneuvosto viittasi vanhuspalvelulain §11: vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palveluiden kannalta. Mainittiin myös vanhusneuvoston toimintasäännön päivittämisestä.

Maaliskuussa vanhusneuvosto teki toimenpide-ehdotuksen liikennemerkkien  kokonaisvaltaisesta valvonnasta ja seurannasta. Kuntatekniikka on kiinnittänyt huomiota toimenpide-ehdotuksessa mainittuihin seikkoihin ja ryhtynyt toimenpiteisiin.

Toukokuussa vanhusneuvosto on vastannut Vanhaa Turuntietä koskevaan lausuntopyyntöön.

Vanhusneuvosto on päivittänyt vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017 painopistealueina Villa Bredan toiminnalliseen suunnitteluun osallistumisen ja vanhusneuvoston toimintaohjeen päivittämisen jatkamista sopeuttaen sen kaupungin uudistettuun hallintosääntöön.

Uusi vanhusneuvosto valitaan ennen syystoiminnan alkamista. Uudella vanhusneuvostolla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun jo asioiden valmisteluvaiheessa vanhuspalvelulain mukaisesti. Kauniaisten senioriyhdistyksillä on tärkeä tehtävä pitää huolta ikäihmisten asioista myös uudella valtuustokaudella.

Raili Pirttimäki

Vanhusneuvoston jäsenemme tiedoittavat:

19.9.2016

Kauniaisten vanhusneuvosto kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 1.9.2016.

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016 on ensisijaiseksi painopistealueeksi nostettu Villa Bredan rakennushanke, sen seuraaminen ja rakennusajan väistöratkaisut. Tavoitteena on seurata palveluiden laatua ja riittävyyttä väistön aikana. Vanhusneuvosto pyrkii myös vaikuttamaan päätöksentekoon jo suunnitteluvaiheessa - ei päätösten jälkeen ( Vanhuspalvelulaki 11§).

Vilkkkaaksi keskustelun aiheeksi 1.9. nousi  tieto Tammikummun koko kiinteistön sulkemisesta vuodeosaston siirtyessä Espoon sairaalaan maaliskuussa 2017. Vanhusneuvosto huolestui ja laati Kauniaisten kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 5.9.2016 käsiteltäväksi kannanoton: Päivätoiminnan tilaratkaisut väistöaikana 2017. Päivätoiminnan laadun ja jatkuvuuden kannalta vanhusneuvosto vaati konkreettisia ehdotuksia, missä päivätoimintaa voi jatkaa väistöaikana ennen siirtymistä korjattuun Villa Bredaan keväällä 2018.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli vanhusneuvoston 2.9.2016 kannanoton, merkitsi sen tiedoksi. Lautakunta kehottaa sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoita valmistelemaan syyskauden 2016 aikana selvityksen päivätoiminnan jatkamisen periaatteista Tammikummun kiinteistön sulkemisen jälkeen. 

Oheisena on ote pöytäkirjasta.

Vanhusneuvoston seuraava kokous on keskiviikkona 12.10. Mitä odotuksia Sinulla on vanhusneuvoston toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä, tiedottamisesta tai muista ikäihmisiä koskevista asioista, joita toivoisit vanhusneuvoston käsittelevän kokouksissaan.

Yhteistyöterveisin Raili Pirttimäki

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vanhusneuvosto on kokoontunut 28.1. ja 3.3.2016. Seuraava kokous on 14.4. Vanhusneuvoston tehtävät, kokouksien pöytäkirjat, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus löytyvät kaupungin sivuilta: Sosiaali- ja terveyspalvelut alta: Vanhusneuvosto. Viime vuonna vanhusneuvosto toimi aktiivisesti. Oheisena on toimintakertomus vuodelta 2015, mihin on koottu vanhusneuvoston kokoonpano, mistä asioista vanhusneuvosto on antanut lausuntoja, tehnyt aloitteita ja toimenpide-ehdotuksia, selvitykset yhteistyöstä, seminaareihin ja työpajoihin osallistumisesta, raportoinnista ja tiedottamisesta sekä kokousten läsnäololista. Vanhusneuvosto on antanut 22.1.2016 lausunnon Villa Bredan palvelukeskuksen viereen rakennettavasta kerrostalosta (Villa Roosa). Olemme keskustelleet vanhusneuvostossa, että kauniaislaiset eläkeläisjärjestöt, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry ja Grankulla svenska pensionärer rf ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Mutta kuinka hyvin vanhusneuvoston tehtävät ja toiminta tunnetaan? Vanhusneuvoston kuulumisia- myötä toivon että vanhusneuvosto tulee teille näinkin tutuksi. Allekirjoittanut ja Arto Kivisaari KSSRy:n edustajina vanhusneuvostossa otamme mielellämme vastaan KSSRy:ltä palautetta ja ehdotuksia ikäihmisiä koskevissa asioissa. Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. 

Yhteistyöterveisin Raili Pirttimäki

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2015.

Vanhusneuvoston lausunto kotona asumisesta ja palveluista.