Vuosikokoukset‎ > ‎

Yhdistyksen-kevätkokous-11032014

 

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika:   11.3.2014 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans, Kauniainen

 

 

 

PÖYTÄKIRJA

 

 

1 §     Yhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Karppinen avasi sääntömääräisen

kevätkokouksen klo 13.00.

 

2 §     Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kuvaja, sihteeriksi

yhdistyksen sihteeri Ritva Degerth ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja

ääntenlaskijoiksi Liisa Simons ja Kirsti-Liisa Pajunen.

 

3 §     Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 25.2.2014 jäsenkirjeessä 2014-2 ja

sähköpostitse. Kokoukseen osallistui 105 yhdistyksen jäsentä.

 

4 §     Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista, liite 1).

 

5 §    Taloudenhoitaja Matti Toivonen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen

vuodelta 2013 (liite 2). Kalervo Karppinen esitteli yhdistyksen vuoden 2013

toiminta-kertomuksen (liite 3).  Toimintakertomuksessa mainittiin, että

kaupungin-valtuussa oli neljä yhdistyksen jäsentä, joista kaksi eli Pekka

Kuvaja ja Anita Antskog-Karstinen eivät ole enää kaupunginvaltuustossa

kaudella 2013-2016. Virhe on korjattu toimintakertomukseen. Toiminta on

ollut vuodelle 2013 laaditun toimintasuunnitelman mukaista.  Kuultiin

toiminnantarkastajien lausunto (liite 4).

 

6 §    Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 

7 §     Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

 

8 §     Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo

13.22.

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

 

Pekka Kuvaja                   Ritva Degerth

puheenjohtaja                  sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu:

 

 

 

Liisa Simons                   Kirsti-Liisa Pajunen

Comments