Vuosikokoukset‎ > ‎

Yhdistyksen kevätkokous 24.3.2015

 

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika:             24.3.2015 klo 13.00

Paikka:         Villa Junghans, Kauniainen

 

 

 

PÖYTÄKIRJA

 

 

1 §                 Yhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Karppinen avasi sääntömääräisen kevätkokouksen klo 13.00.

 

2 §                 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Jussila, joka kutsui sihteeriksi Leena Harsusen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki ja Leila Ylitalo.

 

3 §                 Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen oli lähetetty 10.3.2015 jäsenkirjeessä 2015-2 ja sähköpostitse. Kokoukseen osallistui 92 yhdistyksen jäsentä.

 

4 §                 Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista, liite 1).

 

5 §                 Taloudenhoitaja Matti Toivonen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2014 (liite 2). Kalervo Karppinen esitteli yhdistyksen vuoden 2014 toiminta-kertomuksen (liite 3).  Toiminta on ollut vuodelle 2014 laaditun toiminta-suunnitelman mukaista.  Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto (liite 4). Kalevi Savolaisen ehdotuksesta toimintakertomukseen lisättiin toiminnantarkastajien kohtaan: Kertomusvuoden toiminnantarkastajina toimivat Sakari Lahtinen ja Marja-Liisa Suopanki.

 

6 §                 Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 

7 §                 Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

 

8 §                 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.25.

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

 

Eero Jussila                                                            Leena Harsunen

puheenjohtaja                                                        sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu:

 

 

 

Erkki Ylitalo                                                            Leila Ylitalo

 

 

Comments