Vuosikokoukset‎ > ‎

Yhdistyksen kevätkokous 10.03.2009

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika:    10.3.2007 klo 13.00
Paikka:    Villa Junghans

PÖYTÄKIRJA

1 §    Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Kuvaja avasi sääntömääräisen kevätkokouksen.

2 §    Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Händelin, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Leena Harsunen 

ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja ja Martti Leppänen.


3 §    Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 65 jäsentä.  (liite 1)

4 §    Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista). (liite 2)

5 §    Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2008. (liite 3)

6 §    Käsiteltiin taloudenhoitaja Eero Jussilan esittelystä yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2008 (liite 4). 

Kuultiin  tilintarkastajien siitä antama lausunto (liite 5) ja vahvistettiin vuoden 2008 tilinpäätös.


7 §    Myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle.

8 §    Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

9 §    Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Raimo Händelin            Leena Harsunen
puheenjohtaja                sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Martti Leppänen            Mirja Leppänen        
Comments