Etusivu‎ > ‎

Tuloslaskelma vuodelta 2015

K A U N I A I S T E N   S U O M A L A I S E T   S E N I O R I T   r y  
T U L O S L A S K E L M A            1.1.-31.12.2015            1.1.-31.12.2014
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
  Retket 420,00 5860,00
  Lähimatkat 10260,00 7427,00
  Joulujuhla 3000,00 2176,00
  Muut tuotot 179,00 13859,00 0,00 15463,00
Kulut
  Retket -370,00 -5888,60
  Lähimatkat -9889,00 -7289,45
  Joulujuhla -4105,96 -3751,71
  Kokoustarjoilu -1957,70 -2161,53
  Tiedotuskulut -387,50 -185,20
  Esiintyjäkulut -667,58 -451,77
  Yhdistyksen jäsenmaksut -100,00 -160,00
  Muut kulut -446,07 -17923,81 -49,95 -19938,21
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä -4064,81 -4475,21
VARAINHANKINTA
Tuotot
  Jäsenmaksut 3970,00 3860,00
  Kaupungin tuki 1100,00 5070,00 1100,00 4960,00
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
  Korkotuotot 0,00 1,61
  Pankkikulut -267,90 -267,90 -271,61 -270,00
======== ========
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 737,29 214,79
 T A S E 31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
  Siirtosaamiset 1170,00 0,00
  Rahat ja pankkisaamiset 6435,28 6695,09
  ========   ========
VASTAAVAA YHTEENSÄ 7605,28 6695,09
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
  Edell. tilikausien yli-/alijäämä 2725,19 2510,40
  Tilikauden yli-/alijäämä 737,29 3462,48 214,79 2725,19
VIERAS PÄÄOMA
  Siirtovelat 4122,80 3969,90
  Jäsenmaksuennakot 20,00 0,00
  ========   ========
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7605,28 6695,09
Comments