Vuosikokoukset‎ > ‎

Yhdistyksen syyskokous 23.11.2010

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT  ry        

PÖYTÄKIRJA
Sääntömääräinen syyskokous 
Aika:        23.11.2010  
Paikka:     Villa Junghans

            

1. Yhdistyksen puheenjohta Pekka Kuvaja avasi kokouksen klo 13.10.
 
2. Sääntömääräisen syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Leppänen. Sihteeriksi kutsuttiin Leena Harsunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Salme ja Tapani Jokinen.

3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kutsu on lähetetty Jäsenkirjeessä 5/2010, 15.11.2010. (Liite 1)
Kokoukseen osallistui 47 yhdistyksen jäsentä.

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (Liite 2)

5. Pekka Kuvaja luki vuoden 2011 toimintasuunnitelman joka hyväksyttiin. (Liite 3)
Taloudenhoitaja Eero Jussila esitteli vuoden 2011 tulo- ja menoarvion joka hyväksyttiin ja samalla päätettiin hyväksyä vuoden 2010 henkilöjäsenmaksuksi 10 € ja kannatusjäsenmaksuksi 200 €.(Liite 4)

6. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Kalervo Karppinen.

7. Valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Leena Harsunen ja Irmeli Valkonen uudelleen, erovuoroisten Anja Wäänäsen ja Kalevi Savolaisen tilalle Tuula Karvonen ja Raimo Raitmaa kaikki kahdeksi vuodeksi.

8. Valittiin tilintarkastajiksi Martti Leppänen ja Kalevi Myllyluoma sekä varalle Heikki Sätilä.

9. Päätettiin hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseniksi tänä vuonna 90 vuotta täyttänyt Tytti Sell. 
          
10. Puheenjohtaja kiitti Pekka Kuvajaa 12 vuoden ansiokkaasta puheenjohtajakaudesta ja päätti kokouksen klo 13.30.


Pöytäkirjan vakuudeksi


Martti Leppänen            Leena Harsunen
puheenjohtaja                sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

Tapani Jokinen            Salme Jokinen 
Comments