Vuosikokoukset‎ > ‎

Yhdistyksen kevätkokous 13.03.2007

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika:    13.3.2007 klo 13.00
Paikka:    Villa Junghans


PÖYTÄKIRJA

1 §    
Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Kuvaja avasi sääntömääräisen kevätkokouksen.


2 §   
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Sätilä, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Leena Harsunen ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Leena ja Kalevi Myllyluoma.


3 §    
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 67 jäsentä. (liitteet 1 ja 2)


4 §   
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista). (liite 3)

Kokous päätti ottaa myös käsiteltäväksi seuraavat Jaana Mäkelän esittämät asiat:
- että Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry laatisi yhdistykselle omat nettisivut kuten Kauniaisten ruotsinkielinen eläkeläisyhdistys on tehnyt 
- Kauniaisten kaupungin suorittaman palvelukyselyn vastausajankohta 
- uuden vuoden alussa toimintansa aloittaneen vanhusneuvoston esittely Kaunis Grani-lehdessä 


5 §    
Käsitetiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2006. (liite 4)


6 §   
 Käsiteltiin taloudenhoitaja Eero Jussilan esittelystä yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2006 (liite 5). Kuultiin  tilintarkastajien siitä antama lausunto (liite 6) ja vahvistettiin vuoden 2006 tilinpäätös.


7 §    
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.


8 §     
Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Kuvaja totesi Jaana Mäkelän kokoukselle esittämistä asioista:

- hallitus valmistelee yhdistykselle nettisivut
- yhdistyksen jäseniä kehoitetaan vastaamaan kaupungin vanhuspalveluja koskevaan kyselyyn
- vanhusneuvoston esittely hoidetaan paikallislehteen


9 §    
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.42.     

Pöytäkirjan vakuudeksi
Heikki Sätilä              Leena Harsunen
puheenjohtaja            sihteeri
Pöytäkirja tarkastettu
Leena Myllyluoma            Kalevi Myllyluoma
Comments