Yhdistyksen kevätkokous 15.03.2016

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika:             15.3.2016 klo 13.00

Paikka:         Villa Junghans, Leankuja 4, 02700 Kauniainen

PÖYTÄKIRJA 

1 §                 Yhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Karppinen avasi sääntömääräisen kevätkokouksen klo 13.00.

2 §                 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Harsunen, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Ritva Degerth ja pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina Erkki ja Leila Ylitalo.

3 §                 Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen oli lähetetty 29.2.2016 jäsenkirjeessä 2016-2 (liite 1) ja sähköpostitse. Kokoukseen osallistui 59 yhdistyksen jäsentä. 

4 §                 Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista, liite 2).

5 §                 Taloudenhoitaja Matti Toivonen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2015 (liite 3). Kalervo Karppinen esitteli yhdistyksen vuoden 2015 toiminta-kertomuksen (liite 4).  Toiminta on ollut vuodelle 2015 laaditun toiminta-suunnitelman mukaista.  Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto (liite 5).

Kertomusvuoden toiminnantarkastajina toimivat Sakari Lahtinen ja Marja-Liisa Suopanki. 

6 §                 Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7 §                 Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

8 §                 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.25.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

Leena Harsunen                                                     Ritva Degerth                   

puheenjohtaja                                                        sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu:

 

Erkki Ylitalo                                                            Leila Ylitalo

                                      

Comments