Vuosikokoukset‎ > ‎

Yhdistyksen kevätkokous 30.03.2010

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika:       30.3.2010 klo 13.00
Paikka:    Villa Junghans

PÖYTÄKIRJA

1 §      Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Kuvaja avasi sääntömääräisen kevätkokouksen.


2 §      
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauno Valkonen, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Leena Harsunen ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Annaleena ja Raimo Händelin.


3 §       
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 54 yhdistyksen jäsentä. (liite 1)  


4 §       
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista). (liite 2)


5 §        
Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2009. (liite 3)


6 §        
Käsiteltiin taloudenhoitaja Eero Jussilan esittelystä yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2009 (liite 4). Kuultiin  tilintarkastajien siitä antama lausunto (liite 5) ja vahvistettiin vuoden 2009 tilinpäätös.

Myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle.


7 §     
Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.


8 §    
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.10.


Pöytäkirjan vakuudeksi

Rauno Valkonen            Leena Harsunen
puheenjohtaja                sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Raimo Händelin            Annaleena Händelin        

Comments