Yhdistyksen kevätkokous 15.03.2016

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 15.3.2016 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans, Leankuja 4, 02700 Kauniainen

PÖYTÄKIRJA

1 § Yhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Karppinen avasi sääntömääräisen kevätkokouksen klo 13.00.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Harsunen, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Ritva Degerth ja pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina Erkki ja Leila Ylitalo.

3 § Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen oli lähetetty 29.2.2016 jäsenkirjeessä 2016-2 (liite 1) ja sähköpostitse. Kokoukseen osallistui 59 yhdistyksen jäsentä.

4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista, liite 2).

5 § Taloudenhoitaja Matti Toivonen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2015 (liite 3). Kalervo Karppinen esitteli yhdistyksen vuoden 2015 toiminta-kertomuksen (liite 4). Toiminta on ollut vuodelle 2015 laaditun toiminta-suunnitelman mukaista. Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto (liite 5).

Kertomusvuoden toiminnantarkastajina toimivat Sakari Lahtinen ja Marja-Liisa Suopanki.

6 § Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7 § Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

8 § Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Leena Harsunen Ritva Degerth

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Erkki Ylitalo Leila Ylitalo