Yhdistyksen syyskokous 8.11.2011

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

PÖYTÄKIRJA

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 8.11.2011

Paikka: Villa Junghans

1. Yhdistyksen puheenjohta Kalervo Karppinen avasi kokouksen klo 13.10.

2. Sääntömääräisen syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eija Salo. Sihteeriksi kutsuttiin Leena Harsunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Marju Erävuori ja Sakari Pitkänen.

3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kutsu on lähetetty Jäsenkirjeessä 4/2011, 28.10.2011. (Liite 1)

Kokoukseen osallistui 71 yhdistyksen jäsentä.

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (Liite 2)

5.

Kalervo Karppinen luki vuoden 2012 toimintasuunnitelman joka hyväksyttiin. (Liite 3)

Taloudenhoitaja Eero Jussila esitteli vuoden 2012 tulo- ja menoarvion joka hyväksyttiin ja samalla päätettiin hyväksyä vuoden 2012 henkilöjäsenmaksuksi 10 € ja kannatusjäsenmaksuksi 200 €. (Liite 4)

Kokouksen puheenjohtaja esitti toivomuksenaan, että jatkossa sääntömääräisten kokousten asiakirjat ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla viikkoa ennen kokousta.

6. Valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Eero Jussila, Eeva Nykänen ja Kari Pesonen uudelleen. Erovuoroisen Marja-Leena Ahon ja eroa pyytäneen Raimo Raitmaan tilalle valittiin Maija Niskanen ja Sakari Pitkänen. Kaikkien valittujen toimikausi on kaksi vuotta.

7. Valittiin tilintarkastajiksi vuoden 2012 tilejä tarkastamaan Martti Leppänen ja Kalevi Myllyluoma sekä varalle Heikki Sätilä.

8. Päätettiin hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajaksi Pekka Kuvaja ja kunniajäseneksi Päiviö Tommila sekä tänä vuonna 90 vuotta täyttäneet Eero Hietanen ja Veikko Tommila. Hallituksen esitys perusteluineen (Liite 5).

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eija Salo Leena Harsunen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

Marju Erävuori Sakari Pitkänen