Yhdistyksen syyskokous 22.11.2016

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 22.11.2016 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans, Kauniainen

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Karppinen avasi sääntömääräisen syyskokouksen klo 13.00.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Laakio, sihteeriksi kutsuttiin yhdistyksen sihteeri Ritva Degerth ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leila ja Erkki Ylitalo.

3. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu oli lähetetty 8.11.2016 jäsenkirjeessä 2016-4 (liite 1) ja sähköpostitse. Kokoukseen osallistui 105 yhdistyksen jäsentä.

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 2).

5. Hyväksyttiin Kalervo Karppisen esittelemä toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (liite 3). Matti Toivonen esitteli talousarvioehdotuksen tilivuodelle 2017 (liite 4) ja se hyväksyttiin. Vuoden 2017 henkilöjäsenmaksuksi hyväksyttiin 10 € ja kannatusjäsen-maksuksi 200 €.

6. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kalervo Karppinen kaudeksi 2017-18.

7. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Ritva Degerth, Tuula Karvonen, Sakari Pitkänen ja Irmeli Valkonen. Yhdistyksen sääntöjen mukaan erovuoroisten määrän tulee olla puolet hallituksen jäsenistä. Ritva Degerth, Tuula Karvonen ja Sakari Pitkänen olivat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Erovuoroisista jäsenistä Irmeli Valkonen valittiin uudelleen. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Alpo Tonteri, Anna-Liisa Lehikoinen ja Marjatta Myyrä, kukin kahdeksi vuodeksi.

8. Valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 Sakari Lahtinen ja Erkki Karimaa ja varalle Liisa Simons.

9. Huomionosoitukset: Kokous kutsui yhdistyksen kunniajäseniksi Leena Harsusen, Annaleena Händelinin, Eero Jussilan, Eeva Nykäsen ja Eija Salon, jotka ovat toimineet pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti yhdistyksemme hyväksi.

10. Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti syyskokouksen klo 13.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Riitta Laakio Ritva Degerth

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Leila Ylitalo Erkki Ylitalo