Yhdistyksen syyskokous 20.11.2012

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

PÖYTÄKIRJA

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 20.11.2012

Paikka: Villa Junghans

  1. Yhdistyksen puheenjohta Kalervo Karppinen avasi kokouksen klo 13.10.

  2. Sääntömääräisen syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Leppänen. Sihteeriksi kutsuttiin yhdistyksen sihteeri Leena Harsunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Leila ja ErkkiYlitalo.

  3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kutsu on lähetetty Jäsenkirjeessä 4/2012, 5.11.2012. (Liite 1)

Kokoukseen osallistui 89 yhdistyksen jäsentä.

  1. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (Liite 2)

  2. Kalervo Karppinen luki vuoden 2013 toimintasuunnitelman joka hyväksyttiin. (Liite 3) Taloudenhoitaja Eero Jussila esitteli vuoden 2013 tulo- ja menoarvion joka hyväksyttiin ja samalla päätettiin hyväksyä vuoden2013 henkilöjäsenmaksuksi 10 € ja kannatusjäsenmaksuksi 200 €.

(Liite 4)

  1. Valittiin Kalervo Karppinen uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi kahdeksi vuodeksi.

  2. Hallituksen jäsenistä Tuula Karvonen, Irmeli Valkonen ja Leena Harsunen ovat erovuorossa ja heistä Leena Harsunen ei enää jatka hallituksessa.

Kalevi Savolainen esitti, että korjattaisiin erovuoroisten jäsenten määrä sääntöjen 8 §:n mukaiseksi. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenistä tulee olla puolet erovuorossa. Nykyisessä hallituksessaon pj +8 jäsentä, joten erovuorossa tulisi olla 4/4 , kokouksen asialistassa suhde on 5/3. Virhe on seuraus edellisen syyskokouksen päätöksestä.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Tuula Karvonen ja Irmeli Valkonen valittiin uudelleen ja uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Ritva Degerth, kaikki kahdeksi vuodeksi.

  1. Valittiin tilintarkastajiksi vuoden 2013 tilejä tarkastamaan Martti Leppänen ja Kalevi Myllyluoma sekä varalle Heikki Sätilä.

  2. Päätettiin hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseniksi tänä vuonna 90 vuotta täyttäneet Erkki Ahola ja Kaija Tommila.

  3. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Martti Leppänen Leena Harsunen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

Leila Ylitalo Erkki Ylitalo