Yhdistyksen syyskokous 20.11.2007

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

PÖYTÄKIRJA

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 20.11.2007 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans, Kauniainen

1. Yhdistyksen puheenjohta Pekka Kuvaja avasi kokouksen. Sääntömääräisen syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Leppänen. Sihteeriksi kutsuttiin Leena Harsunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Liisa ja Paavo Riipinen.

2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kutsu on lähetetty Jäsenkirjeessä 6/2007, 23.10.2007. (Liite 1).

Kokoukseen osallistui jäsentä.

3. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (Liite 2)

4. Sihteeri luki vuoden 2008 toimintasuunnitelman joka hyväksyttiin pienen tarkentavan lisäyksen jälkeen. (Liite 3)

5. Taloudenhoitaja Eero Jussila esitteli vuoden 2008 tulo- ja menoarvion joka hyväksyttiin ja samalla päätettiin hyväksyä vuoden 2008 jäsenmaksuksi 10 €. (Liite 4)

6. Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2008 Pekka Kuvaja.

7. Valittiin johtokunnan erovuoroiset jäsenet Eero Jussila, Eeva Nykänen ja Aarno Rautiainen uudelleen ja Kalevi Virtasen tilalle Henryk Bigos johtokuntaan kaikki kahdeksi vuodeksi.

8. Valittiin tilintarkastajiksi Martti Leppänen ja Tauno Valli sekä varalle Elsa Salmi ja Veikko Vartiainen.

9. Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Kuvaja esitteli johtokunnan ehdotuksen yhdistyksen uusiksi säännöiksi ja ne hyväksyttiin. Johtokunnalle annettiin lupa tehdä mahdolliset stilistiset muutokset sääntöihin mikäli niiden rekisteröinti sitä vaatisi.

10. Päätettiin johtokunnan ehdotuksesta kutsua kunniajäseniksi tänä vuonna 90 vuotta täyttäneet Taimi Kunnas, Emmi Käyhkö ja Aimo Ojala.

11. Kokoukselle ei ollut esitetty käsiteltäväksi muita asioita.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Martti Leppänen Leena Harsunen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

Liisa Riipinen Paavo Riipinen