Yhdistyksen syyskokous 19.11.2013

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 19.11.2013 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans, Kauniainen

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Karppinen avasi sääntömääräisen syyskokouksen klo 13.00.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kuvaja, sihteeriksi kutsuttiin yhdistyksen sihteeri Ritva Degerth ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leila Ylitalo ja Erkki Ylitalo.

3. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu oli lähetetty 5.11.2013 jäsenkirjeessä 2013-4 (liite 1) ja sähköpostitse. Kokoukseen osallistui 58 yhdistyksen jäsentä.

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 2).

5. Hyväksyttiin Kalervo Karppisen esittelemä vuoden 2014 toimintasuunnitelma (liite 3). Eero Jussila esitteli vuoden 2014 talousarvion, joka hyväksyttiin (liite 4). Vuoden 2014 henkilöjäsenmaksuksi hyväksyttiin 10 € ja kannatusjäsenmaksuksi 200 €.

6. Hallituksen nykyisen puheenjohtajan Kalervo Karppisen kausi 2013-14 jatkuu.

7. Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Eero Jussila, Maija Niskanen, Eeva Nykänen, Kari Pesonen ja Sakari Pitkänen. Eero Jussila ei enää jatka hallituksessa. Yhdistyksen sääntöjen mukaan erovuoroisten määrän tulee olla puolet hallituksen jäsenistä. Virhe korjattiin valitsemalla uudelleen Sakari Pitkänen yhdeksi vuodeksi. Hallituksen erovuoroiset Maija Niskanen, Eeva Nykänen ja Kari Pesonen valittiin uudelleen kaikki kahdeksi vuodeksi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Matti Toivonen kahdeksi vuodeksi.

8. Valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2014 Marja-Liisa Suopanki ja Sakari Lahtinen sekä varalle Erkki Karimaa.

9. Muita asioita ei ollut.

10. Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Kuvaja Ritva Degerth

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Leila Ylitalo Erkki Ylitalo