Yhdistyksen syyskokous 18.11.2009

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

PÖYTÄKIRJA

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 18.11.2009

Paikka: Kauniaisten kirkon yläseurakuntasali

1. Yhdistyksen puheenjohta Pekka Kuvaja avasi kokouksen klo 13.10.

2. Sääntömääräisen syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Leppänen. Sihteeriksi kutsuttiin Leena Harsunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Paula ja Erkko Ståhlström.

3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kutsu on lähetetty Jäsenkirjeessä 5/2009, 3.11.2008. (Liite 1)

Kokoukseen osallistui 44 yhdistyksen jäsentä.

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (Liite 2)

5. Pekka Kuvaja luki vuoden 2010 toimintasuunnitelman joka hyväksyttiin. (Liite 3)

6. Taloudenhoitaja Eero Jussila esitteli vuoden 2010 tulo- ja menoarvion joka hyväksyttiin ja samalla päätettiin hyväksyä vuoden 2010 henkilöjäsenmaksuksi 10 € ja kannatusjäsenmaksuksi 200 €. (Liite 4)

7. Valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Eeva Nykänen ja Eero Jussila uudelleen, erovuoroisen Henryk Bigosin tilalle Kari Pesonen ja hallituksesta eroa pyytäneen Arja Teramon tilalle Marja-Leena Aho kaikki kahdeksi vuodeksi.

8. Valittiin tilintarkastajiksi Martti Leppänen ja Tauno Valli sekä varalle Heikki Sätilä.

9. Päätettiin hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseniksi tänä vuonna 90 vuotta täyttäneet Helvi Ahola ja Majlis Qvickström.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Martti Leppänen Leena Harsunen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

Paula Ståhlström Erkko Ståhlström