Yhdistyksen syyskokous 17.11.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 17.11.2015 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans, Kauniainen

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Karppinen avasi sääntömääräisen syyskokouksen klo 13.00.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kuvaja, sihteeriksi kutsuttiin yhdistyksen sihteeri Ritva Degerth ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leila Ylitalo ja Erkki Ylitalo.

3. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu oli lähetetty 3.11.2015 jäsenkirjeessä 2015-4 (liite 1) ja sähköpostitse. Kokoukseen osallistui 74 yhdistyksen jäsentä.

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 2).

5. Hyväksyttiin Kalervo Karppisen esittelemä toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (liite 3). Kalervo Karppinen esitteli myös talousarvioehdotuksen tilivuodelle 2016 Matti Toivosen ollessa estynyt. Talousarvioehdotus hyväksyttiin (liite 4). Vuoden 2016 henkilöjäsenmaksuksi hyväksyttiin 10 € ja kannatusjäsenmaksuksi 200 €.

6. Hallituksen nykyisen puheenjohtajan Kalervo Karppisen kausi 2015-16 jatkuu.

7. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Maija Niskanen, Eeva Nykänen, Kari Pesonen ja Matti Toivonen. Yhdistyksen sääntöjen mukaan erovuoroisten määrän tulee olla puolet hallituksen jäsenistä. Eeva Nykänen, Maija Niskanen ja Kari Pesonen olivat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Erovuoroisista jäsenistä Matti Toivonen valittiin uudelleen ja uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Arto Kivisaari, Pirkko Nerola ja Pirkko Perttula kukin kahdeksi vuodeksi.

8. Valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2016 Sakari Lahtinen ja Erkki Karimaa ja varalle Liisa Simons.

9. Muita asioita ei ollut.

10. Kaikki henkilövalinnat ja päätökset olivat yksimielisiä. Puheenjohtaja kiitti kokouksen

osanottajia ja päätti syyskokouksen klo 13.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Kuvaja Ritva Degerth

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Leila Ylitalo Erkki Ylitalo