Yhdistyksen kevätkokous 30.03.2010

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 30.3.2010 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans

PÖYTÄKIRJA

1 § Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Kuvaja avasi sääntömääräisen kevätkokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauno Valkonen, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Leena Harsunen ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Annaleena ja Raimo Händelin.

3 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 54 yhdistyksen jäsentä. (liite 1)

4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista). (liite 2)

5 § Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2009. (liite 3)

6 § Käsiteltiin taloudenhoitaja Eero Jussilan esittelystä yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2009 (liite 4). Kuultiin tilintarkastajien siitä antama lausunto (liite 5) ja vahvistettiin vuoden 2009 tilinpäätös.

Myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle.

7 § Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

8 § Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Rauno Valkonen Leena Harsunen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Raimo Händelin Annaleena Händelin