Yhdistyksen kevätkokous 29.03.2012

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 29.3.2012 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans

PÖYTÄKIRJA

1 § Yhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Karppinen avasi sääntömääräisen kevätkokouksen klo 13.05.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Savolainen, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Leena Harsunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina Tapani Ala-Reinikka ja Annaleena Händelin.

Kokouksen osanottajien nimet (78 henkilöä) ovat yhdistyksen vieraskirjassa.

3 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen oli lähetetty jäsenkirjeessä 2/2012 5.3.2012. (liite 1)

4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista). (liite 2)

5 § Käsiteltiin taloudenhoitaja Eero Jussilan esittelystä tilit ja tilinpäätös. (liite 3) Asiakirjoissa ei ollut hallituksen allekirjoittamaa tilinpäätöstä. Saadun selvityksen mukaan tilit on allekirjoitettu, mutta ne eivät olleet kokouksessa mukana, pöytäkirjan liitteenä seuraa allekirjoitettu tilinpäätös.

Käsiteltiin puheenjohtaja Kalervo Karppisen esittelystä yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2011. (liite 4)

Yhdistyksen tilintarkastajat kohtaan tehtiin kokouksen puheenjohtajan esityksestä muutos, jonka mukaan nimikkeet ovat uuden tilinpäätöslain mukaisesti jatkossa toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, samoin toiminnantarkastajien toimikausi korjattiin todellisuutta vastaavaksi.

Kuultiin toiminnantarkastajien antama lausunto yhdistyksen toiminnasta ja tileistä. (liite 5)

6 § Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja vastuuvelvollisille

7 § Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

8 § Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kalevi Savolainen Leena Harsunen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Tapani Ala-Reinikka Annaleena Händelin