Yhdistyksen kevätkokous 29.03.2011

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 29.3.2011 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans

PÖYTÄKIRJA

1 § Yhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Karppinen avasi sääntömääräisen kevätkokouksen klo 13.10.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Jaakkola, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Leena Harsunen ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Sinikka Alapiessa

ja Eve Jatkola.

3 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen oli lähetetty jäsenkirjeessä 2/2011 1.3.2011. (liite 1) Kokoukseen osallistui 83 yhdistyksen jäsentä.

4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista). (liite 2)

5 § Käsiteltiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2010. (liite 3) Todettiin että siinä on merkitty toinen tilintarkastaja ja varalla oleva tarkastaja väärin ja korjattiin ne: tilintarkastajiksi vuoden 2010 tilejä tarkastamaan valittiin yhdistyksen syyskokouksessa 18.11.2009 Martti Leppänen, Tauno Valli ja varalle Heikki Sätilä.

6 § Käsiteltiin puheenjohtaja Kalervo Karppisen esittelystä yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2010 (liite 4). Kuultiin tilintarkastajien siitä antama lausunto (liite 5), hyväksyttiin se ja vahvistettiin vuoden 2010 tilinpäätös.

Myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7 §

Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

8 § Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Martti Jaakkola Leena Harsunen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Sinikka Alapiessa Eve Jatkola