Yhdistyksen kevätkokous 13.03.2007

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 13.3.2007 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans

PÖYTÄKIRJA

1 § Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Kuvaja avasi sääntömääräisen kevätkokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Sätilä, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Leena Harsunen ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Leena ja Kalevi Myllyluoma.

3 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 67 jäsentä. (liitteet 1 ja 2)

4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista). (liite 3)

Kokous päätti ottaa myös käsiteltäväksi seuraavat Jaana Mäkelän esittämät asiat:

- että Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry laatisi yhdistykselle omat nettisivut kuten Kauniaisten ruotsinkielinen eläkeläisyhdistys on tehnyt

- Kauniaisten kaupungin suorittaman palvelukyselyn vastausajankohta

- uuden vuoden alussa toimintansa aloittaneen vanhusneuvoston esittely Kaunis Grani-lehdessä

5 § Käsitetiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2006. (liite 4)

6 § Käsiteltiin taloudenhoitaja Eero Jussilan esittelystä yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2006 (liite 5). Kuultiin tilintarkastajien siitä antama lausunto (liite 6) ja vahvistettiin vuoden 2006 tilinpäätös.

7 § Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8 § Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Kuvaja totesi Jaana Mäkelän kokoukselle esittämistä asioista:

- hallitus valmistelee yhdistykselle nettisivut

- yhdistyksen jäseniä kehoitetaan vastaamaan kaupungin vanhuspalveluja koskevaan kyselyyn

- vanhusneuvoston esittely hoidetaan paikallislehteen

9 § Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heikki Sätilä Leena Harsunen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Leena Myllyluoma Kalevi Myllyluoma