Yhdistyksen kevätkokous 11.03.2008

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 11.3.2007 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans

PÖYTÄKIRJA

1 § Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Kuvaja avasi sääntömääräisen kevätkokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Ebeling, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Leena Harsunen ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Leena ja Kalevi Myllyluoma.

3 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 68 jäsentä. (liitteet 1 ja 2)

4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista). (liite 3)

5 § Käsiteltiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2007. (liite 4)

6 § Käsiteltiin taloudenhoitaja Eero Jussilan esittelystä yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2007 (liite 5). Kuultiin tilintarkastajien siitä antama lausunto (liite 6) ja vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös.

7 § Myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle.

8 § Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

9 § Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jaakko Ebeling Leena Harsunen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Leena Myllyluoma Kalevi Myllyluoma