Yhdistyksen kevätkokous 10.03.2009

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 10.3.2007 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans

PÖYTÄKIRJA

1 § Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Kuvaja avasi sääntömääräisen kevätkokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Händelin, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Leena Harsunen

ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja ja Martti Leppänen.

3 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 65 jäsentä. (liite 1)

4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista). (liite 2)

5 § Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2008. (liite 3)

6 § Käsiteltiin taloudenhoitaja Eero Jussilan esittelystä yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2008 (liite 4).

Kuultiin tilintarkastajien siitä antama lausunto (liite 5) ja vahvistettiin vuoden 2008 tilinpäätös.

7 § Myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle.

8 § Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

9 § Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Raimo Händelin Leena Harsunen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Martti Leppänen Mirja Leppänen