Yhdistyksen kevätkokous 24.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 24.3.2015 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans, Kauniainen

PÖYTÄKIRJA

1 § Yhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Karppinen avasi sääntömääräisen kevätkokouksen klo 13.00.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Jussila, joka kutsui sihteeriksi Leena Harsusen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki ja Leila Ylitalo.

3 § Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen oli lähetetty 10.3.2015 jäsenkirjeessä 2015-2 ja sähköpostitse. Kokoukseen osallistui 92 yhdistyksen jäsentä.

4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista, liite 1).

5 § Taloudenhoitaja Matti Toivonen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2014 (liite 2). Kalervo Karppinen esitteli yhdistyksen vuoden 2014 toiminta-kertomuksen (liite 3). Toiminta on ollut vuodelle 2014 laaditun toiminta-suunnitelman mukaista. Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto (liite 4). Kalevi Savolaisen ehdotuksesta toimintakertomukseen lisättiin toiminnantarkastajien kohtaan: Kertomusvuoden toiminnantarkastajina toimivat Sakari Lahtinen ja Marja-Liisa Suopanki.

6 § Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7 § Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

8 § Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eero Jussila Leena Harsunen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Erkki Ylitalo Leila Ylitalo