Yhdistyksen-kevätkokous-11032014

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 11.3.2014 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans, Kauniainen

PÖYTÄKIRJA

1 § Yhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Karppinen avasi sääntömääräisen

kevätkokouksen klo 13.00.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kuvaja, sihteeriksi

yhdistyksen sihteeri Ritva Degerth ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja

ääntenlaskijoiksi Liisa Simons ja Kirsti-Liisa Pajunen.

3 § Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 25.2.2014 jäsenkirjeessä 2014-2 ja

sähköpostitse. Kokoukseen osallistui 105 yhdistyksen jäsentä.

4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (esityslista, liite 1).

5 § Taloudenhoitaja Matti Toivonen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen

vuodelta 2013 (liite 2). Kalervo Karppinen esitteli yhdistyksen vuoden 2013

toiminta-kertomuksen (liite 3). Toimintakertomuksessa mainittiin, että

kaupungin-valtuussa oli neljä yhdistyksen jäsentä, joista kaksi eli Pekka

Kuvaja ja Anita Antskog-Karstinen eivät ole enää kaupunginvaltuustossa

kaudella 2013-2016. Virhe on korjattu toimintakertomukseen. Toiminta on

ollut vuodelle 2013 laaditun toimintasuunnitelman mukaista. Kuultiin

toiminnantarkastajien lausunto (liite 4).

6 § Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7 § Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi.

8 § Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo

13.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Kuvaja Ritva Degerth

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Liisa Simons Kirsti-Liisa Pajunen