Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Yhdistys jatkaa sääntöjensä edellyttämää toimintaa hallituksen ja jäsentensä esille tuomien

ideoiden ja ehdotusten pohjalta.

Toiminnan rungon muodostavat esitelmätilaisuudet, jotka järjestetään pääsääntöisesti Villa

Junghansin tiloissa tiistaisin parittomina viikkoina. Kokoontumisia ei järjestetä kolmena

kesäkuukautena eikä joulun ja loppiaisen välisenä aikana. Tilaisuuksien ohjelmat pyritään

pitämään vaihtelevina sekä tietopuolisesti että viihteellisesti jäseniä kiinnostavina.

Tiistaitilaisuuksiin pyritään saamaan myös omien jäsenten esiintymisiä. Pidetään yllä nykyisiä ja

aktivoidaan uusia jäsenten harrastepiirejä.

Esitelmätilaisuuksien ja sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi vuoden aikana

järjestetään yhdistyksen jäsenille matkoja ja retkiä, joista ainakin yksi enemmän kuin yhden päivän

kestävä matka, mahdollisesti ulkomaille. Jäsenille järjestetään tammikuussa pienimuotoinen juhla

vuonna 2013 arvovuosia täyttäneiden kunniaksi ja joulukuussa joulujuhla.

Vuoden aikana järjestetään myös yhteisiä teatteri-, taidenäyttely-, museo- ja konserttikäyntejä.

Yhdistys ylläpitää omia internet-sivustojaan.

Kokousohjelmista ja matkoista, retkistä sekä teatteri- ym. käynneistä tiedotetaan jäsenille

yhdistyksen kotisivuilla ja jäsenkirjeillä. Kokousohjelmat julkaistaan ainakin kolme kertaa sekä

kevät- että syyskaudella myös KaunisGrani-lehdessä.

Yhteistyössä Kauniaisten Vanhusneuvoston, Grankulla svenska pensionärer rf:n, Granin Lähiapu

ry:n ja Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kanssa toimitaan yhteisten etujen vaalimiseksi sekä

eläkeläisten hyväksi tapahtuvan toiminnan kehittämiseksi Kauniaisissa.

Hallitus