Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Yhdistys jatkaa sääntöjensä edellyttämää toimintaa hallituksen ja jäsentensä esille tuomien ideoiden ja ehdotusten pohjalta.

Toiminnan rungon muodostavat esitelmätilaisuudet, jotka järjestetään pääsääntöisesti Villa Junghansin tiloissa tiistaisin parittomina viikkoina. Kokoontumisia eijärjestetä kolmena kesäkuukautena eikä joulun ja loppiaisen välisenä aikana. Tilaisuuksien ohjelmat pyritään pitämään vaihtelevina sekä tietopuolisesti ettäviihteellisesti jäseniä kiinnostavina. Tiistaitilaisuuksiin pyritään saamaan myös omien jäsenten esiintymisiä. Pidetään yllä nykyisiä ja aktivoidaan uusia jäsentenharrastepiirejä.

Esitelmätilaisuuksien ja sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi vuoden aikana järjestetään yhdistyksen jäsenille matkoja ja retkiä, joista ainakin yksienemmän kuin yhden päivän kestävä matka, mahdollisesti ulkomaille. Jäsenille järjestetään tammikuussa pienimuotoinen juhla vuonna 2012 arvovuosiatäyttäneiden kunniaksi ja joulukuussa joulujuhla.

Vuoden aikana järjestetään myös yhteisiä teatteri-, taidenäyttely-, museo- ja konserttikäyntejä.

Yhdistys ylläpitää omia internet-sivustojaan.

Kokousohjelmista ja matkoista, retkistä sekä teatteri- ym. käynneistä tiedotetaan jäsenille

yhdistyksen kotisivuilla ja jäsenkirjeillä. Kokousohjelmat julkaistaan ainakin kolme kertaa sekä kevät- että syyskaudella myös KaunisGrani-lehdessä.

Yhteistyössä Kauniaisten Vanhusneuvoston, Grankulla svenska pensionärer rf:n, Granin Lähiapu ry:n ja Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kanssa toimitaan yhteisten etujen vaalimiseksi sekä eläkeläisten hyväksi tapahtuvan toiminnan kehittämiseksi Kauniaisissa.

Hallitus