Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

Yhdistys jatkaa toimintaansa jäsentensä mielenvireyden, yhteenkuuluvuuden ja viihtyvyyden sekä sosiaalisen aktiivisuuden ja harrastusten edistämiseksi sekä elinolosuhteisiin liittyvän tietouden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi.

Toiminnan rungon muodostavat esitelmätilaisuudet, jotka järjestetään pääsääntöisesti Villa Junghansissa parittomien viikkojen tiistaina siten, että kahvitarjoilu alkaa klo 12.30 ja varsinainen ohjelma klo 13.15. Kolmena kesäkuukautena ei tilaisuuksia järjestetä eikä joulun ja loppiaisen välisenä aikana. Tilaisuuksien ohjelma pyritään pitämään vaihtelevana sekä tietopuolisesti että viihteellisesti jäseniä kiinnostavana. Tiistaitilaisuuksien ohjelmaan pyritään sisällyttämään myös omien jäsenten esiintymisiä.

Esitelmätilaisuuksien ja sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi vuoden aikana järjestetään yhdistyksen jäsenille matkoja ja retkiä, joista ainakin yksi enemmän kuin yhden päivän kestävä matka, mahdollisesti ulkomaille. Jäsenille järjestetään tammikuussa pienimuotoinen juhla vuonna 2008 arvovuosia täyttäneiden kunniaksi ja joulukuussa joulujuhla. Vuoden aikana järjestetään myös useita yhteisiä teatteri-, taidenäyttely-, museo- ja konserttikäyntejä.

Yhdistys ylläpitää omia internet-sivustojaan.

Kokousohjelmasta ja matkoista, retkistä sekä teatteri- ym. käynneistä tiedotetaan jäsenille

yhdistyksen kotisivuilla ja jäsenkirjeillä sähköpostina tai kirjepostina. Kokousohjelma julkaistaan ainakin kolme kertaa sekä kevät- että syyskaudella myös KaunisGrani-lehdessä.

Yhteistyössä Kauniaisten Vanhusneuvoston, Grankulla svenska pensionärer rf:n, Granin Lähiapu ry:n ja Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kanssa toimitaan yhteisten etujen vaalimiseksi sekä eläkeläisten hyväksi tapahtuvan toiminnan kehittämiseksi Kauniaisissa.

Kauniaisten kaupungin panosta toimintamme tukemisessa pyritään lisäämään.

Toimintamme kannalta tärkeän Villa Junghansin laajennus- ja korjausprojektin toteutuksen varmistaminen on hallituksen aktiivisen valvonnan kohde vuonna 2009.