Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yhdistys jatkaa toimintaansa Kauniaisten suomenkielisten eläkeläisten yhdyssiteenä jäsentensä mielenvireyden ja viihtyvyyden sekä sosiaalisen aktiivisuuden edistämiseksi ja elinolosuhteisiin liittyvän tietouden ylläpitämiseksi.

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Villa Junghansissa parittomien viikkojen tiistaina siten, että kahvitarjoilu alkaa klo 12.30 ja varsinainen ohjelma klo 13.15. Kolmena kesäkuukautena ei kokouksia pidetä eikä joulun ja loppiaisen välisenä aikana. Kokousten ohjelma pyritään pitämään vaihtelevana ja tietopuolisesti sekä viihteellisesti jäseniä kiinnostavana. Kokousohjelmaan pyritään sisällyttämään myös omien jäsenten esiintymisiä.

Vuoden aikana järjestetään yhdistyksen jäsenille vierailuja ja retkiä, joista ainakin yksi enemmän kuin yhden päivän kestävä matka, mahdollisesti ulkomaille. Jäsenille järjestetään myös joulujuhla sekä yhteisiä teatteri-, taidenäyttely- ja konserttikäyntejä tai yritysvierailuja.

Yhdistys ylläpitää omia internet-sivustojaan.

Kokousohjelmasta ja matkoista / retkistä sekä teatteri- ym. käynneistä tiedotetaan jäsenille yhdistyksen kokouksissa, kotisivuilla ja sähköpostina tai kirjeissä. Kokousohjelma julkaistaan ainakin kolme kertaa sekä kevät- että syyskaudella myös KaunisGrani- lehdessä.

Saatetaan voimaan / rekisteröidään yhdistyksen uudistetut säännöt.

Yhteistyössä Kauniaisten Vanhusneuvosten, Grankulla Svenska Pensionärer rf:n, Granin Lähiapu ry:n ja seurakunnan kanssa toimitaan yhteisten etujen vaalimiseksi sekä eläkeläisten hyväksi tapahtuvan toiminnan kehittämiseksi Kauniaisissa.

Kauniaisten kaupungin, lähinnä kulttuuri- ja sivistystoimen panosta toimintamme tukemisessa pyritään lisäämään.