Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

Yhdistys jatkaa toimintaansa Kauniaisten suomenkielisten eläkeläisten yhdyssiteenä jäsentensä mielenvireyden ja henkisen kunnon sekä sosiaalisen aktiivisuuden edistämiseksi.

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Villa Junghanssissa parittomien viikkojen tiistaina siten, että kahvitarjoilu alkaa klo 12.30 ja varsinainen ohjelma klo 13.15. Kolmena kesäkuukautena ei kokouksia pidetä eikä joulun ja loppiaisen välisenä aikana. Kokousten ohjelma pyritään pitämään vaihtelevana sekä tietopuolisesti että viihteellisesti jäseniä kiinnostavana. Kokousohjelmaan pyritään sisällyttämään myös omien jäsenten esiintymisiä. Kokousohjelmasta tiedotetaan jäsenille KaunisGrani lehdessä ja jäsenkirjeissä.

Tiistaikokousten monipuolisen ohjelmatarjonnan varmistamiseksi hallitus kutsuu /nimeää 3 – 5 jäsenisen idearyhmän, joka kokoontuu ainakin kerran sekä kevät- että syyskauden alussa ja antaa johtokunnalle ehdotuksensa mahdollisista ja kiinnostavista esitelmäaiheista ja esittäjistä.

Vuoden aikana järjestetään yhdistyksen jäsenille vierailuja ja retkiä, joista ainakin yksi enemmän kuin yhden päivän kestävä matka, mahdollisesti ulkomaille. Jäsenille järjestetään myös joulujuhla sekä yhteisiä teatteri-, taidenäyttely- ja konserttikäyntejä.

Yhteistyössä Kauniaisten Vanhusneuvosten, Grankulla Svenska Pensionärer rf:n ja Granin Lähiapu ry:n kanssa toimitaan yhteisten etujen vaalimiseksi sekä eläkeläisten hyväksi tapahtuvan toiminnan kehittämiseksi Kauniaisissa.

Kauniaisten kaupungin, lähinnä kulttuuri- ja sivistystoimen panosta toimintamme tukemisessa pyritään lisäämään.