Kauniaisten Suomalaiset Seniorit

Tiedote koronarajoituksista 27.11.2020

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ohjeistaa, että kulttuuritilat suljetaan seuraavaksi kolmeksi viikoksi. 30.11-20.12.202, joten Villa Junghans on käyttökiellossa ja siellä ei saa kokoontua.

Tähän päätökseen nojautuen kaikki KSSry:n tilaisuudet peruutetaan toistaiseksi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hyvät Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry:n jäsenet

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Villa Junghansissa 17.11.2020.

Puheenjohtaja Kai Lähdesmäki tervehti jäsenistöä puheessaan, joka on kokonaisuudessaan luettavissa tämän tiedotteen lopussa.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä vahvistettiin vuoden 2021 henkilöjäsenmaksuksi 20 € ja kannatusjäsenmaksuksi 200 €.

Yhdistyksen hallituksen erovuoroisista jäsenistä puheenjohtaja Kai Lähdesmäki ei terveydellisten syiden vuoksi ollut halukas jatkamaan uudelle toimikaudelle.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi kaksivuotiskaudelle 2021-2022 valittiin Pekka Särkkä.

Erovuoroisista jäsenistä Anna-Liisa Lehikoinen ja Tarja Salmélin eivät myöskään olleet halukkaita jatkamaan hallituksessa. Heidän tilalleen valittiin Marketta Koivisto, sihteeriksi ja Raija Järvensivu teatteri/oopperavastaavaksi, kumpikin kahdeksi vuodeksi.

Hyvää syysaikaa ja valoisamman ajan odotusta jäsenistöllemme!

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry

Kai Lähdesmäki ja Anna-Liisa Lehikoinen

puheenjohtaja/sihteeri

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puheenjohtaja Kai Lähdesmäen tervehdys syyskokoukselle ja jäsenistölle.

Hyvät KSSryn jäsenet!

Tämän vuoden maaliskuun 13. alkoi koronavirus rajoittaa yhdistyksemme toimintaa. Tällöin myös pysäytimme Tiistaikokousten pitämisen.

Teimme sen vasta keskusteltuani asiasta perusteellisesti Kauniaisten Kaupunginjohtaja Christian Masarin kanssa.

Näinä päivinä olemme vihdoinkin saaneet valoa pimeyteen, sillä maailmaan on levinnyt tieto siitä, että eräät johtavat kansainväliset lääkeyhtiöt ovat jo edenneet kliiniseen vaiheeseen koronarokotteiden kehittämisessä. Uutiset kertovat, että rokotepeiton tulemme todennäköisesti saamaan jo tulevan vuoden kesän jälkeen – ehkä jopa aikaisemminkin. Tuolloin tilanne todennäköisesti alkaa maailmanlaajuisesti normalisoitumaan.

Olemme KSSry:ssä tarkoin seuranneet viranomaisten ohjeita. Meille on tärkeämpää seurata ankaria ohjeita, jotka auttavat meitä voittamaan koronapandemian, kuin ohittaa varovaisuusehtoja ja riskeerata KSSry:n jäsenten hyvinvointia.

Ylivoimaisesti tärkein tapahtumaforumimme on Villa Junghansin tiloissa järjestettävät Tiistaikokoukset. Parhaimmillaan tiistaikokouksissa on ollut pitkälti toistasataa osallistujaa. Tiistaikokousten lopettaminen oli todellinen suonenisku toiminnallemme. Hallituksella ei ole ollut mahdollisuutta aloittaa niitä ennen kuin viranomaiset antavat siihen luvan. Ei myöskään ole aiheellista arvuutella koska lupa annetaan. Viittaan olettamukseemme siitä, että normalisointi saattaisi alkaa ensi kesän lopussa.

Toimintasuunnitelmamme perustuu olettamukseen, että koronatilanne paranee ensi syksyn aikana. Mitä hallitus on tehnyt tänä aikana? Toiminta ei ole todellakaan lamaantunut.

Sääntömääräisen Kevätkokouksemme pidimme myöhästyneenä runsaasti määräajan jälkeen. Syyskokouksemme pidimme 17.11 ajallaan. Olen siitä varsin tyytyväinen. Olemme matkaamassa oikeaan suuntaan.

Olen myös iloinen ja kiitollinen jäsenillemme siitä, että useimmat harrastuspiirimme ovat toimineet kiitettävän aktiivisesti. Tilanne on kehittynyt ja on selkiämässä.

Liikuntapiiri, nypläys -, kirjallisuus ja käsityöpiirit samoin kuin monet muut aktiviteetit toimivat.

Kimppakyytipohjaiset retket ovat yhtä lailla suuri ilonaiheemme.

Kiinnostavana uutena piirinä on aloittanut ja nyt jo pari kertaa toiminut sukututkimuspiiri. Kerrassaan upeaa!

Siirrymme puolentoista kuukauden päästä KSSry:n 50-vuotisjuhlavuoteen.

Juhlakirja on jo vankasti työn alla. Kaikille jäsenille on lähetetty kyselylomake, jolla pyritään löytämään uusia kiinnostavia toimintamuotoja. Ensimmäiset haastattelut on tehty.

Kyselylomakkeita on jo palautunut kirjan editoijalle ja tulosta on kuulemma syntynyt.

Juhlavuoden perinteinen toimintasuunnitelma on jo sovittu. Se on luettavissa kotisivuillamme. Se edustaa perinteisiä toimintojamme, mutta avaa myös aivan uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaamme.

Kiitän jäseniämme kuluneesta vuodesta. Toivomme, että tuleva Juhlavuosi tulee olemaan hyvä alku uudelle koronavapaalle elämälle ja että tulevan vuoden aikana pääsemme taas yhteiseen aktiiviseen yhdistystoimintaan – ja ennen kaikkea voimme taas tulla yli 100:n jäsenen voimin nauttimaan kahvia ja kuuntelemaan huippu esitelmiä tutussa Villa Junghansissa.

Toivotan jo tässä vaiheessa kaikille jäsenillemme hyvää loppusyksyä. Toivon mukaan tavataan metsäpoluilla keskiviikkojen kävelyretkillä tai kimppakyydissä matkoilla lähiretkille.

Ja – runsaan kuukauden päässähän pilkottaa jo JOULU!

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry:n tarkoitus on jäsentensä yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen sekä harrastusten ja elämäntilanteisiin liittyvän tiedon ylläpitäminen ja lisääminen.

Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys:

-järjestää jäsenilleen kokouksia, esitelmätilaisuuksia, juhlia, retkiä, ryhmämatkoja sekä teatteri-, ooppera- ja konserttikäyntejä

-tiedottaa toiminnastaan jäsenkirjein ja ilmoituksin Kaunis Grani-lehdessä sekä internet-sivuillaan

-tiedottaa kokouksissaan jäsenistön etuuksia koskevista valtion ja kaupungin merkittävistä toimenpiteistä

-toimii tarpeen mukaan jäsentensä välisenä yhdyssiteenä järjestämällä harrastus- ja virkistystilaisuuksia

-on yhteistyössä kaupungin ja seurakunnan toimielinten sekä Kauniaisissa toimivien muiden yhdistysten kanssa

-yhdistyksen toiminta on poliittisesti sitoutumatonta.

Yhdistys on perustettu Kauniaisten VPK:n talolla lokakuun 22 päivänä 1971 ja sen historiaan voi tutustua tämän linkin kautta!