Kauniaisten Suomalaiset Seniorit

Hyvät Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry:n jäsenet

Puheenjohtajan tervehdys jäsenistölle

Valtioneuvoston asettamat koronapandemian kokoontumisrajoitukset keskeyttivät 13.3. kevään ja kesän toiminnat yhdistykseltämme.

Yhdistyksen hallitus kokoontui 20.8. arvioimaan mahdollisuutta käynnistää syyskauden toiminta. Suunnitelmiamme vastaan soti THL:n asiantuntijoiden näkemys siitä, että erityisesti Uudellamaalla epidemian toinen aalto on huolestuttava.

THL:n asiantuntijoiden näkemys on, että yhteiset kokoontumiset ovat suurin riski taudin leviämiselle. Tämä koskee erityisesti meitä ikääntyneitä eläkeläisiä, jotka muodostamme valtaosan jäsenkunnastamme. Olemme siksi olleet varsin varovaisia mm.sääntömääräisen kevätkokouksen järjestämisessä ja siirtäneet sen ajankohdan eteenpäin.

Hallitus päätti kokouksessaan 20.8. järjestää keväällä pitämättä jääneen kevätkokouksen tiistaina 8.9.2020. Tieto osallistumisrajoituksista ja mahdollisuudesta osallistua kokoukseen myös tietokoneohjelman avulla kerrotaan tässä tiedotteessa kohdassa: Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Muun varsinaisen toiminnan aloittaminen päätettiin siirtää myöhäisemmäksi. Tarkoitan tällä tiistaitapaamiset, retket ja teatterit. Tiistaikokoukset ovat toimintamme kivijalka, joten aloitamme nämä kokoontumiset välittömästi, kunhan hallituksessa arvioimme, että emme aseta jäseniämme turhaan alttiiksi mahdolliselle koronatartunnalle. Ilmoitamme aloituksesta lokakuun puolivälissä.

Olen iloinen voidessani ilmoittaa, että osa harrastepiireistä aloittaa toimintansa (koronarajoitukset huomioon ottaen) jo syyskuun alussa.

Hallitus on tietoinen, että kaikki kauniaislaiset yhdistykset eivät ole yhtä varovaisia toiminnassaan kuin KSSry. Kauniaisissa on yhdistyksiä, jotka aloittavat toimintansa jo syyskuun alussa. KSSry:n terveydenhoidon ja hygienian ammattilaiset ovat ehdottaneet hallitukselle, että ottaisimme varovaisemman kannan, eli odotamme toisen vaiheen taantumista, ennen kuin aloitamme toiminnan.

Seuraamme tilannetta ja seuraava tarkastusajankohta on lokakuun puoliväli. Mikäli tilanne tuolloin on muuttunut vähemmän ”tulenaraksi” alkavat muut ohjelmat pyöriä marraskuun alusta. Olemme ehkä varovaisempia kuin muut Kauniaisten järjestöt edetessämme varovaisesti. Tämä on meille tärkeää!

Tiedotamme jäsenkunnalle välittömästi, kun meillä on parempi tietämys asiasta, viimeistään seuraavassa jäsentiedotteessa lokakuussa. Koko hallitus odottaa, että tilannerauhoittuu ja että voimme yhdessä palvella yhdistyksemme jäseniä.

KSS ry:n hallituksen puolesta

Kai Lähdesmäki, puheenjohtaja


Valtioneuvoston uusimmasta 23.6 antamasta tiedoitteestä "meitä" koskeva osuus:

Suositus yli 70-vuotiaiden fyysisten kontaktien välttämisestä puretaan

Valtioneuvosto ei enää anna tiettyyn ikärajaan perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämisestä. Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaen huomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät.

Lähikontaktien välttämisellä on onnistuttu suojaamaan ikääntynyttä väestöä koronavirustartunnoilta. Suosituksen käytännön toteutuksesta on kuitenkin aiheutunut hyötyjen lisäksi myös kielteisiä vaikutuksia 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille ja toimintakyvylle.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antavat tarvittaessa toimivaltansa puitteissa hygienia- ja muita ohjeita, joilla ikääntyneiden tartuntariskiä voidaan pienentää.

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry:n tarkoitus on jäsentensä yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen sekä harrastusten ja elämäntilanteisiin liittyvän tiedon ylläpitäminen ja lisääminen.

Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys:

-järjestää jäsenilleen kokouksia, esitelmätilaisuuksia, juhlia, retkiä, ryhmämatkoja sekä teatteri-, ooppera- ja konserttikäyntejä

-tiedottaa toiminnastaan jäsenkirjein ja ilmoituksin Kaunis Grani-lehdessä sekä internet-sivuillaan

-tiedottaa kokouksissaan jäsenistön etuuksia koskevista valtion ja kaupungin merkittävistä toimenpiteistä

-toimii tarpeen mukaan jäsentensä välisenä yhdyssiteenä järjestämällä harrastus- ja virkistystilaisuuksia

-on yhteistyössä kaupungin ja seurakunnan toimielinten sekä Kauniaisissa toimivien muiden yhdistysten kanssa

-yhdistyksen toiminta on poliittisesti sitoutumatonta.

Yhdistys on perustettu Kauniaisten VPK:n talolla lokakuun 22 päivänä 1971 ja sen historiaan voi tutustua tämän linkin kautta!