Kauniaisten Suomalaiset Seniorit

Valtioneuvoston uusimmasta 23.6 antamasta tiedoitteestä "meitä" koskeva osuus:

Suositus yli 70-vuotiaiden fyysisten kontaktien välttämisestä puretaan

Valtioneuvosto ei enää anna tiettyyn ikärajaan perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämisestä. Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaen huomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät.

Lähikontaktien välttämisellä on onnistuttu suojaamaan ikääntynyttä väestöä koronavirustartunnoilta. Suosituksen käytännön toteutuksesta on kuitenkin aiheutunut hyötyjen lisäksi myös kielteisiä vaikutuksia 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille ja toimintakyvylle.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antavat tarvittaessa toimivaltansa puitteissa hygienia- ja muita ohjeita, joilla ikääntyneiden tartuntariskiä voidaan pienentää.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KSS ry:n syyskausi 22.06.2020

Hyvät Kauniaisten Suomalaisten Seniorien jäsenet,

Koronavirusepidemia on saatu Suomessa hallintaan. Sen vuoksi Valtioneuvosto on 17.6. antanut uudet kokoontumissuositukset. Tässä linkki Valtioneuvoston tiedotteeseen.

Toimintamme käynnistyy jälleen syyskuussa edellyttäen, että epidemia pysyy edelleen hallinnassa. Viranomaisten uudet ohjeet sallisivat yhdistyksemme tiistaitapaamisten kaltaiset tilaisuudet sisätiloissa.

Syksyn kuluessa käynnistynee teatterien, konserttien, museoiden ja muiden yleisölle avointen kohteiden toiminta lähes entiseen tapaan. Voinemme myös aloittaa yhteiset retket, tartuntariskin edelleen huomioon ottaen.

Tiedotamme elokuussa tarkemmin syksyn tapahtumista.

Mukavaa kesän jatkoa teille kaikille!

Kai Lähdesmäki puheenjohtaja

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry:n tarkoitus on jäsentensä yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen sekä harrastusten ja elämäntilanteisiin liittyvän tiedon ylläpitäminen ja lisääminen.

Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys:

-järjestää jäsenilleen kokouksia, esitelmätilaisuuksia, juhlia, retkiä, ryhmämatkoja sekä teatteri-, ooppera- ja konserttikäyntejä

-tiedottaa toiminnastaan jäsenkirjein ja ilmoituksin Kaunis Grani-lehdessä sekä internet-sivuillaan

-tiedottaa kokouksissaan jäsenistön etuuksia koskevista valtion ja kaupungin merkittävistä toimenpiteistä

-toimii tarpeen mukaan jäsentensä välisenä yhdyssiteenä järjestämällä harrastus- ja virkistystilaisuuksia

-on yhteistyössä kaupungin ja seurakunnan toimielinten sekä Kauniaisissa toimivien muiden yhdistysten kanssa

-yhdistyksen toiminta on poliittisesti sitoutumatonta.

Yhdistys on perustettu Kauniaisten VPK:n talolla lokakuun 22 päivänä 1971 ja sen historiaan voi tutustua tämän linkin kautta!