yhdistyksen-syyskokous-18112014

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 18.11.2014 klo13.00

Paikka: Villa Junghans, Kauniainen.

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Karppinen avasi sääntömääräisen syyskokouksen klo 13.10

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Kuvaja, sihteeriksi Leena Harsunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Leila Ylitalo ja Erkki Ylitalo.

3. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu oli lähetetty 4.11.2014 jäsenkirjeessä 2014-4 (liite 1) ja sähköpostitse. Kokoukseen osallistui 68 yhdistyksen jäsentä.

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 2).

5. Hyväksyttiin Kalervo Karppisen esittelemä vuoden 2015 toimintasuunnitelma (liite 3). Matti Toivonen esitteli vuoden 2015 talousarvion, joka hyväksyttiin (liite 4). Vuoden 2015 henkilöjäsenmaksuksi hyväksyttiin 10 € ja kannatusjäsenmaksuksi 200 €.

6. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin nykyinen puheenjohtaja Kalervo Karppinen.

7. Hallituksessa on edelleen puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Jäsenistä olivat erovuorossa Ritva Degerth, Tuula Karvonen, Irmeli Valkonen ja Sakari Pitkänen. Hallituksen erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen kaikki kahdeksi vuodeksi.

8. Valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 Marja-Liisa Suopanki ja Sakari Lahtinen sekä varalle Erkki Karimaa.

9. Muita asioita ei ollut.

10. Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Kuvaja Leena Harsunen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Leila Ylitalo Erkki Ylitalo