Yhdistyksen syyskokous 18.11.2008

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT ry PÖYTÄKIRJA

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 18.11.2008

Paikka: Villa Junghans, Kauniainen

1. Yhdistyksen puheenjohta Pekka Kuvaja avasi kokouksen klo 13.10.

2. Sääntömääräisen syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Sätilä. Sihteeriksi kutsuttiin Leena Harsunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Myllyluoma ja Pekka Herkama.

3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kutsu on lähetetty Jäsenkirjeessä 5/2008, 4.11.2008. (Liite 1)

Kokoukseen osallistui 66 jäsentä.

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (Liite 2)

5. Pekka Kuvaja luki vuoden 2009 toimintasuunnitelman joka hyväksyttiin. (Liite 3)

6. Taloudenhoitaja Eero Jussila esitteli vuoden 2009 tulo- ja menoarvion joka hyväksyttiin ja samalla päätettiin hyväksyä vuoden 2009 jäsenmaksuksi 10 €. (Liite 4)

7. Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2009-2010 Pekka Kuvaja.

8. Valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Leena Harsunen, Arja Teramo, Irmeli Valkonen ja Anja Wäänänen uudelleen ja hallituksesta eroa pyytäneen Aarno Rautiaisen tilalle Kalevi Savolainen kaikki kahdeksi vuodeksi.

9. Valittiin tilintarkastajiksi Martti Leppänen ja Tauno Valli sekä varalle Elsa Salmi.

10. Päätettiin hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseniksi tänä vuonna 90 vuotta täyttäneet Anna-Liisa Kolve ja Aune Metsäpuro.

Leena Myllyluomalle ojennettiin yhdistyksen viiri kiitoksena ansiokkaasta toiminnasta hallituksessa emäntänä yhdeksän vuoden ajan vuosina 1998-2006.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heikki Sätilä Leena Harsunen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

Leena Myllyluoma Pekka Herkama