Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

Yhdistys jatkaa sääntöjensä edellyttämää toimintaa hallituksen ja jäsentensä esille tuomien ideoiden ja ehdotusten pohjalta.

Toiminnan rungon muodostavat esitelmätilaisuudet, jotka järjestetään pääsääntöisesti Villa Junghansin tiloissa tiistaisin parittomina viikkoina. Kokoontumisia ei järjestetä kolmena kesäkuukautena eikä joulun ja loppiaisen välisenä aikana. Tilaisuuksien ohjelmat pyritään pitämään vaihtelevina sekä tietopuolisesti että viihteellisesti jäseniä kiinnostavina. Tiistaitilaisuuksiin pyritään saamaan myös omien jäsenten esiintymisiä. Pidetään yllä nykyisiä ja aktivoidaan uusia jäsenten harrastepiirejä.

Esitelmätilaisuuksien ja sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi vuoden aikana järjestetään yhdistyksen jäsenille matkoja ja retkiä, joista ainakin yksi enemmän kuin yhden päivän kestävä matka, mahdollisesti ulkomaille. Jäsenille järjestetään tammikuussa pienimuotoinen juhla vuonna 2011 arvovuosia täyttäneiden kunniaksi ja joulukuussa joulujuhla.

Vuoden aikana järjestetään myös yhteisiä teatteri-, taidenäyttely-, museo- ja konserttikäyntejä.

Yhdistys ylläpitää omia internet-sivustojaan.

Kokousohjelmista ja matkoista, retkistä sekä teatteri- ym. käynneistä tiedotetaan jäsenille yhdistyksen kotisivuilla ja jäsenkirjeillä. Kokousohjelmat julkaistaan ainakin kolme kertaa sekä kevät- että syyskaudella myös KaunisGrani-lehdessä.

Yhteistyössä Kauniaisten Vanhusneuvoston, Grankulla svenska pensionärer rf:n, Granin Lähiapu ry:n ja Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kanssa toimitaan yhteisten etujen vaalimiseksi sekä eläkeläisten hyväksi tapahtuvan toiminnan kehittämiseksi Kauniaisissa.

Hallitus