Tilinpäätöstietoja

K A U N I A I S T E N S U O M A L A I S E T S E N I O R I T r y

T U L O S L A S K E L M A 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2012

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Retket 14661,00 20485,00

Lähimatkat 2760,00 2559,00

Joulujuhla 2200,00 2336,89

Muut tuotot 915,00

Yhdistys 40 v. 6885,00 26506,00 ________ 26295,89

Kulut

Retket -14339,40 -20535,40

Lähimatkat -2600,80 -2566,90

Joulujuhla -2398,50 -4053,42

Kokoustarjoilu -1772,10 -1484,27

Tiedotuskulut -983,64 -918,20

Esiintyjäkulut -479,35 -530,80

Yhdistyksen jäsenmaksut -50,00 -50,00

Yhdistys 40 v. -9119,88

Muut kulut -133,46 -31877,13 -262,50 -30401,49

Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä -5371,13 -4105,60

VARAINHANKINTA

Tuotot

Jäsenmaksut 3540,00 3600,00

Kaupungin tuki 1000,00 4540,00 1500,00 5100,00

Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Korkotuotot 11,70 10,11

Pankkikulut -181,77 -170,07 -232,08 -221,97

======== ========

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -1001,20 772,43

T A S E 31.12.2011 31.12.2012

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Siirtosaamiset 632,00

Rahat ja pankkisaamiset 1905,69 6849,69

======== ========

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2537,69 6849,69

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Edell. tilikausien yli-/alijäämä 3288,89 2287,69

Tilikauden yli-/alijäämä -1001,20 2287,69 772,43 3060,12

VIERAS PÄÄOMA

Siirtovelat 250,00 3789,57

======== ========

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2537,69 6849,69