Kokouksen työjärjestys

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 12.3.2013 klo 13.00

Paikka: Villa Junghans

Työjärjestys

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Muut asiat, hallitukselle ei ole ilmoitettu muita asioita kokouksessa käsiteltäväksi

Hallitus