Vuosikokoukset‎ > ‎

Toimintasuunnitelma

 KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT RY 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 

Yhdistys jatkaa sääntöjensä edellyttämää toimintaa hallituksen ja jäsentensä esille tuomien 

ideoiden ja ehdotusten pohjalta. 

Toiminnan rungon muodostavat esitelmätilaisuudet, jotka järjestetään pääsääntöisesti Villa 

Junghansin tiloissa tiistaisin parittomina viikkoina. Kokoontumisia ei järjestetä kolmena 

kesäkuukautena eikä joulun ja loppiaisen välisenä aikana. Tilaisuuksien ohjelmat pyritään 

pitämään vaihtelevina sekä tietopuolisesti että viihteellisesti jäseniä kiinnostavina. 

Tiistaitilaisuuksiin pyritään saamaan myös omien jäsenten esiintymisiä. Pidetään yllä nykyisiä ja 

aktivoidaan uusia jäsenten harrastepiirejä. 

Esitelmätilaisuuksien ja sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi vuoden aikana 

järjestetään yhdistyksen jäsenille matkoja ja retkiä, joista ainakin yksi enemmän kuin yhden päivän 

kestävä matka, mahdollisesti ulkomaille. Jäsenille järjestetään tammikuussa pienimuotoinen juhla 

vuonna 2013 arvovuosia täyttäneiden kunniaksi ja joulukuussa joulujuhla. 

Vuoden aikana järjestetään myös yhteisiä teatteri-, taidenäyttely-, museo- ja konserttikäyntejä. 

Yhdistys ylläpitää omia internet-sivustojaan. 

Kokousohjelmista ja matkoista, retkistä sekä teatteri- ym. käynneistä tiedotetaan jäsenille 

yhdistyksen kotisivuilla ja jäsenkirjeillä. Kokousohjelmat julkaistaan ainakin kolme kertaa sekä 

kevät- että syyskaudella myös KaunisGrani-lehdessä. 

Yhteistyössä Kauniaisten Vanhusneuvoston, Grankulla svenska pensionärer rf:n, Granin Lähiapu 

ry:n ja Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kanssa toimitaan yhteisten etujen vaalimiseksi sekä 

eläkeläisten hyväksi tapahtuvan toiminnan kehittämiseksi Kauniaisissa. 

Hallitus 

Comments