Vuosikokoukset‎ > ‎

Tilinpäätöstietoja

K A U N I A I S T E N S U O M A L A I S E T S E N I O R I T r y 
T U L O S L A S K E L M A     1.1.-31.12.2011         1.1.-31.12.2012
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
 Retket                                         14661,00                 20485,00
 Lähimatkat                                    2760,00                   2559,00
 Joulujuhla                                      2200,00                   2336,89
 Muut tuotot                                     915,00
 Yhdistys 40 v.                                6885,00 26506,00     ________ 26295,89
Kulut
 Retket                                         -14339,40                 -20535,40
 Lähimatkat                                     -2600,80                 -2566,90
 Joulujuhla                                       -2398,50                 -4053,42
 Kokoustarjoilu                                  -1772,10                 -1484,27
 Tiedotuskulut                                    -983,64                  -918,20
 Esiintyjäkulut                                     -479,35                  -530,80
 Yhdistyksen jäsenmaksut                       -50,00                    -50,00
 Yhdistys 40 v.                                 -9119,88
 Muut kulut                                         -133,46 -31877,13     -262,50 -30401,49
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä     -5371,13             -4105,60
VARAINHANKINTA
Tuotot
 Jäsenmaksut                                     3540,00                 3600,00
 Kaupungin tuki                                  1000,00 4540,00     1500,00 5100,00
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
 Korkotuotot                                          11,70                    10,11
 Pankkikulut                                         -181,77 -170,07     -232,08 -221,97
======== ========
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ                 -1001,20 772,43
 T A S E 31.12.2011 31.12.2012
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
 Siirtosaamiset                                           632,00
 Rahat ja pankkisaamiset                            1905,69                     6849,69
 ======== ========
VASTAAVAA YHTEENSÄ                                 2537,69                 6849,69
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
 Edell. tilikausien yli-/alijäämä                     3288,89                     2287,69
 Tilikauden yli-/alijäämä                             -1001,20 2287,69     772,43 3060,12
VIERAS PÄÄOMA
 Siirtovelat                                             250,00                     3789,57
 ======== ========
VASTATTAVAA YHTEENSÄ                        2537,69                         6849,69
Comments