Vuosikokoukset

Kutsu Sääntömääräiseen syyskokoukseen 2017


Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry:n syyskokous pidetään tiistaina 21.11.2017 
klo 13.00 Villa Junghansissa. 


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtahaja joka toinen vuosi
7. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
9. Kokouksen päättäminen


Hallitus vuonna 2017
Kalervo Karppinen, puheenjohtaja, valittu 22.11.2016
Anna-Liisa Lehikoinen, sihteeri, valittu 22.11.2016
Marjatta Myyrä, emäntä, valittu 22.11.2016
Irmeli Valkonen, emäntä, valittu 22.11.2016
Alpo Tonteri, isäntä, valittu 22.11.2016
Arto Kivisaari, erovuorossa, isäntä, valittu 17.11.2015
Pirkko Perttula, erovuorossa, retket, valittu 17.11.2015
Matti Toivonen, erovuorossa, talous, valittu 17.11.2015
Pirkko Nerola, erovuorossa, emäntä, valittu 17.11.2015


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 6-8 muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

Kauniaisissa 30.10.2017
Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry

Hallitus


Yhdistyksen sääntömääräisten vuosikokousten pöytäkirjat, toimintakertomukset ja -suunnitelmat sekä tuloslaskelmat.


Toimintakertomus 2016
Toimintakertomus 2015
Toimintakertomus 2014
Toimintakertomus 2013
Toimintakertomus 2012
Toimintakertomus 2011
Toimintakertomus 2010
Toimintakertomus 2009
Toimintakertomus 2008
Toimintakertomus 2007
Toimintakertomus 2006

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Toimintasuunnitelma vuodelle 2012
Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
Toimintasuunnitelma vuodelle 2010
Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Tuloslaskelma vuodelta 2016
Tuloslaskelma vuodelta 2015
Tuloslaskelma vuodelta 2014
Tuloslaskelma vuodelta 2013