Vuosikokoukset

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN 2017


Toimintakertomus vuodelta 2016


Tuloslaskelma vuodelta 2016Kauniaisten Suomalaiset seniorit ry:n kevätkokous pidetään tiistaina 28.3.2017 klo 13.00 Villa Junghansissa.

Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa sekä viikkoa ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:Esityslista

  1. Kokouksen avaus

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2016

  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  7. Käsitellään muut hallitukselle ilmoitetut kokouksessa käsiteltävät asiat

  8. Kokouksen päättäminen

Kauniaisissa 28.3.2017
Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry
Hallitus


Yhdistyksen sääntömääräisten vuosikokousten pöytäkirjat, toimintakertomukset ja -suunnitelmat sekä tuloslaskelmat.


Toimintakertomus 2016
Toimintakertomus 2015
Toimintakertomus 2014
Toimintakertomus 2013
Toimintakertomus 2012
Toimintakertomus 2011
Toimintakertomus 2010
Toimintakertomus 2009
Toimintakertomus 2008
Toimintakertomus 2007
Toimintakertomus 2006

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Toimintasuunnitelma vuodelle 2012
Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
Toimintasuunnitelma vuodelle 2010
Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Tuloslaskelma vuodelta 2016
Tuloslaskelma vuodelta 2015
Tuloslaskelma vuodelta 2014
Tuloslaskelma vuodelta 2013