Vuosikokoukset

Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry:n jäsenet kutsutaan täten yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen tiistaina 27.3.2018 klo 13.00 Villa Junghansissa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 


Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2017

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut hallitukselle ilmoitetut kokouksessa käsiteltävät asiat

8. Kokouksen päättäminen


Kauniaisissa 5.3.2018

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry, Hallitus


Tuloslaskelma vuodelta 2017

Toimintakertomus vuodelta 2017Hallitus vuonna 2018

Kalervo Karppinen, puheenjohtaja, valittu 22.11.2016
Anna-Liisa Lehikoinen, sihteeri, valittu 22.11.2016
Marjatta Myyrä, emäntä, valittu 22.11.2016
Irmeli Valkonen, emäntä, valittu 22.11.2016
Alpo Tonteri, isäntä, valittu 22.11.2016
Arto Kivisaari, erovuorossa, isäntä, valittu 17.11.2015
Pirkko Perttula, erovuorossa, retket, valittu 17.11.2015
Matti Toivonen, erovuorossa, talous, valittu 17.11.2015
Pirkko Nerola, erovuorossa, emäntä, valittu 17.11.2015


Yhdistyksen sääntömääräisten vuosikokousten pöytäkirjat, toimintakertomukset ja -suunnitelmat sekä tuloslaskelmat.


Toimintakertomus 2016
Toimintakertomus 2015
Toimintakertomus 2014
Toimintakertomus 2013
Toimintakertomus 2012
Toimintakertomus 2011
Toimintakertomus 2010
Toimintakertomus 2009
Toimintakertomus 2008
Toimintakertomus 2007
Toimintakertomus 2006


Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Toimintasuunnitelma vuodelle 2012
Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
Toimintasuunnitelma vuodelle 2010
Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Tuloslaskelma vuodelta 2017
Tuloslaskelma vuodelta 2016
Tuloslaskelma vuodelta 2015
Tuloslaskelma vuodelta 2014
Tuloslaskelma vuodelta 2013