Kokouksen työjärjestys

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 

Aika: 12.3.2013 klo 13.00 

Paikka: Villa Junghans 

Työjärjestys 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. Muut asiat, hallitukselle ei ole ilmoitettu muita asioita kokouksessa käsiteltäväksi 

Hallitus 


Comments